Paydaşlarımızın Katılımı

Tüm paydaşlarımıza verdiğimiz büyük önem dolayısıyla, paydaşlarımızla düzenli iletişim içinde olmak ve onların fikirlerini dinlemek, bize her alanda daha kapsayıcı bir banka olma fırsatını sunuyor. Sürekli olarak paydaşlarımızdan aldığımız geri bildirimler sayesinde, onların beklentilerini anlamak ve ihtiyaçlarını daha büyük bir hassasiyetle karşılamakla kalmıyor, risklerimizi ve fırsatlarımızı tespit edebilmemiz, önceliklerimizi ve stratejimizi daha kapsamlı bir şekilde belirleyebilmemiz için bize büyük bir fırsat sunuyor.

2019 yılı boyunca Garanti BBVA olarak çeşitli kanallar üzerinden iç ve dış tüm kilit paydaşlarımızla diyaloğumuzu sürdürdük. Bu diyaloglar sonucunda gelen geri bildirimler ve BBVA Grubu'nda Stratejik Planlama ve Sorumlu Bankacılık Birimi'nin dahil olduğu çalışma grubu çıktılarını dikkate alarak öncelikli konularımızı belirledik. Bu konulardan yola çıkarak önceliklendirme analizimizi güncelledik ve belirlenen konuları önemine göre, hem iç hem de dış paydaşlarımızın nasıl önceliklendirdiğini ve hangi konuların ön planda olması gerektiğini ortaya çıkardık. Bu süreçte, paydaş katılımını daha stratejik ve kapsamlı olarak gerçekleştirmek için AA1000SE Paydaş Katılım Standardı'ndan (2015) yararlandık.

Öncelikle paydaşlarımızı, Garanti BBVA üzerinde doğrudan ekonomik etkisi bulunan, dolaylı ekonomik etkisi bulunan ve yeni fırsatlar, bilgiler ve yaklaşımlar getirenler olarak gruplandırdık.

Başlıca paydaş grupları bu analize göre; müşterilerimiz, çalışanlarımız, hissedarlarımız ve yatırımcılar, sivil toplum kuruluşları, uluslararası örgütler ve dernekler, hükümet organları ve düzenleyici makamlar ile uluslararası finans kurumları olarak belirlendi. Bu paydaş gruplarına ek olarak, toplumun ve sektörün ilgili konulara bakış açısını görebilmek için, bankacılık sektöründen örnekler, güncel uluslararası trendler ile basılı yayın organları ve sosyal medya geri bildirimleri de paydaş grupları ile birlikte önceliklendirme analizimizin bir parçası oldu. Daha sonra paydaşlarımızı, bağımlılık, etki, yakınlık, temsil, politika ve stratejik hedef ile sorumluluk kriterlerine göre değerlendirdik ve her bir paydaş grubu için ağırlık puanını hesapladık.

Önceliklendirdiğimiz paydaşların çoğuna gerçekleştirdiğimiz anketlerle ulaştık. %100 oranında geri dönüş sağladığımız ve yaklaşık 1.500 kişinin görüşlerini aldığımız çalışmalar bağımsız bir şirket ve Banka’nın ilgili ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu ve Genel Müdürümüze doğrudan bağlı ve stratejiden sorumlu üst düzey bir yöneticiyle görüşmeler yaptık. Paydaşlarımızdan, belirlenen 12 öncelikli konu arasında önemli gördükleri ve öne çıkarmak istedikleri konular için önceliklendirme yapmalarını ve önemli trendlere dair algıları ile Banka’nın uygulamaları hakkındaki görüş ve beklentilerini paylaşmalarını istedik.

Garanti BBVA olarak belirlediğimiz konular içinde, iç ve/veya dış paydaşlarımıza göre %70’in üzerinde öneme sahip olan ve öne çıkan konular; Güçlü ve Sürdürülebilir Finansal Performans, Kurumsal Yönetişim, Etik Davranış ve Tüketicinin Korunması, Kolay, Hızlı Çözümler ve Kendin Yap Seçenekleri, Çevresel Etkiler ve İklim Değişikliği, Müşterilere Yeterli ve Doğru Zamanlı Tavsiyeler ile Siber Güvenlik ve Kişisel Verinin Sorumlu Kullanılması konuları oldu.

 

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as