Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Garanti BBVA

17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nden (SKH) oluşan 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi 1 Ocak 2016 tarihinde resmen yürürlüğe girdi. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen bu SKH’ler, toplumsal kalkınmanın desteklenmesi anlamında iş dünyasına yol gösterici nitelikte. Tüm bireyler için kapsayıcı, güçlü ve istikrarlı bir ekonominin sağlanması ve dünyada toplumsal refaha ulaşılması için finans sektörünün de piyasa fırsatlarını toplumsal gereksinimler ışığında yeniden şekillendirmesi de dahil çeşitli şekillerde SKH’leri benimsemesi gerek. Öncelikli konuları ele almak amacıyla üstlendiğimiz çalışmalar, yukarıdaki SKH’lere katkıda bulunuyor. Bunlarla ilgili açıklamalar Performans Bölümü’nde yer alıyor.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as