Öngörüler

Öngörüler

Garanti BBVA, dijitali ilk kez kullanan müşteriler için tüketim davranışlarının pandemi boyunca alışkanlık haline geldiğini ve bu alışkanlığın devam edeceğini öngörüyor. Bundan sonraki süreçte kullanıcıların dijital bankacılık taleplerinin giderek daha da yükseleceğini tahmin ediyor. Dijital, özellikle mobil artık ana kanal haline gelecek ve tüm yatırımlar, geliştirmeler mobil odaklı olmaya devam edecek. Uçtan uca dijitalleşme perspektifine dayanarak yapılan çalışmalar ve geliştirmeler sürecek.

Garanti BBVA, 2021 yılında tüzel müşterilerin hayatına dijital kanallarla daha çok dokunabilmek için onları zengin bir içerikle karşılayıp ihtiyaçları olan tüm bankacılık işlemlerini şubeye gitmeye gerek duymadan uçtan uca kendilerinin yapabilmesini sağlamaya yönelik yeni ürün ve fonksiyonları dijital kanallara kazandırmak için çalışıyor. Banka, 2021’in tüzel dijital satış olanaklarını genişletme açısından çok önemli bir yıl olacağına inanıyor.

Müşterilerin her an yanında olduğunu ve ihtiyaçlarını önemsediğini onlara hissettirmek Garanti BBVA’nın en önemli önceliklerinden. Bunun için de bankacılık servislerini müşterilerin taleplerine cevap veren bir modelin ötesine taşıyıp kişiselleştirilmiş finansal çözümler sunar hale getirmek için çalışıyor.

Pandeminin kazandırdığı tecrübelerden biri tüzel müşterilerin şubeye gitmeye gerek duymaksızın, yıllardır alıştıkları kişiye özel bankacılık hizmetlerini kendilerine atanmış müşteri ilişkileri yöneticisi aracılığıyla alabilmelerinin önemi. Bu nedenle Garanti BBVA, hiçbir hizmetin aksamasına yol açmaksızın tüm bankacılık hizmetlerini uzaktan vereceği hizmet modeli üzerinde çalışıyor. Mikro ve küçük işletmeler için sınırları kaldırıyor ve ihtiyaç duydukları bankacılık hizmetini uzaktan da sunmaya başlıyor.

Garanti BBVA’nın M-MHT projesi için vizyonu, M-MHT çalışan profilini geliştirmek, yetki ve sorumluluk çerçevelerini ihtiyaçlar doğrultusunda revize etmek ve böylece verdikleri desteği en verimli şekilde sürdürmelerini sağlamak olacak.

Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi, alternatif iletişim kanalları olan sesli, yazılı ve görüntülü iletişimindeki hizmet ve servislerin çeşitliliğini inovatif çözümlerle artırırken, müşteri odaklı yaklaşımıyla, 2021 yılında da müşterilerinin finansal hayatını kolaylaştırmayı ve sektörde lider konumunu korumayı hedefliyor. Müşteri İletişim Merkezi tarafından sunulan bireysel hizmetlerin ve Akıllı Satış Yönetimi projesinin kapsamının genişletilmesi ile müşteri ihtiyaçlarının ve buna yönelik ürünlerin çeşitliliği ve etkinliğinin artırılması da diğer hedefler arasında. Ayrıca Uçtan uca Onboarding deneyimi ile daha fazla müşterinin dijital kanallardan kazanımı ve Canlı Destek Hizmeti’nin Yaygınlaştırılması ve Optimizasyonu da önümüzdeki dönemde gündemde olacak.

Garanti BBVA, belirlenen gelişim alanları aracılığıyla iç süreçlerinde yoğun efora dayalı servislerin otomasyonu, operasyonel hizmetlerde robotik süreç otomasyonu, bot uygulamaları, verinin etkin kullanımına dayalı çalışma modellerinin artırılması ve geliştirilmesini hedefliyor. 2021 yılında; belirlenen bu gelişim alanlarında çalışmaları sürdürerek kurumsal süreçlerin de çağın getirdiği olanakları kullanarak şimdiden gelecek yılların iş yapış şekillerine hazır olmasını sağlayacak ve sürekli iyileşme kültürünü tüm kurumda yaygın bir şekilde yaşatmak için çalışmalarına devam edecek.

2021 yılında sürdürülebilirlik odaklı organizasyon ve süreç gelişim tasarımlarını uygulamaya alarak hem müşterilerine fiziki kanallarda daha dijital ve yalın deneyim sunmaya devam edecek, hem de Garanti BBVA'nın sürdürülebilirlik çalışmalarına bir tuğla daha ekleyecek.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as