Amacımız ve Değerlerimiz

Amacımız ve Değerlerimiz

Garanti BBVA'nın çalışan merkezli yaklaşımının temelinde 2017 yılında çalışanlarının katılımıyla belirlenen Değerleri yer alıyor.

Değerlerini yeniden tanımlamak için çalışanlar ile çalıştaylar, kapalı grup görüşmeleri gerçekleştirerek belirlenen değerler Garanti BBVA’nın yalnızca çalışanlarının tutum ve vizyonlarını değil, aynı zamanda iş yapış modellerini de yansıtıyor.

MÜŞTERİMİZ ÖNCELİĞİMİZDİR

Garanti BBVA’nın müşteri odaklı yaklaşımının altını çizen bu değer, çalışanların en önemli önceliğinin müşterilerini iyi anlamak olduğunu, müşteri ihtiyaçlarına yanıt verirken onlara her türlü bilgiyi sorumlu bankacılık prensipleri çerçevesinde paylaşmaları gerekliliğini ve sonuç odaklı bir yaklaşım sergilenmesini anlatıyor.

BÜYÜK DÜŞÜNÜRÜZ

Çalışanlarının görüşlerine değer veren Garanti BBVA’nın kurum kültüründe yenilikçilik yer alıyor. Her bir görevdeki çalışanlar, yaptıkları işle hem çalışma arkadaşlarına hem de çevrelerine ilham veriyor. Garanti BBVA çalışanları müşterilerine hizmet verirken, onların sadece ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda beklentilerini aşacak çözümler sunuyor.

TEK BIR EKIBIZ

Garanti BBVA’nın çalışma kültürünü besleyen bu değer, çalışanların birlik içinde hareket etmesini, işlerine olan bağlılığın önemini ve “ortak amacı” gerçeğe dönüştürmek için var olması gereken sorumluluk bilincini kapsıyor.

Üç ana değer etrafında her bir değeri destekleyen üçer davranıştan oluşan bu çalışma, her yıl Garanti BBVA Grubu çalışanları tarafından gözden geçiriliyor. Değerlerin bilinirliğini artırmak, içselleştirilmesine katkıda bulunmak ve yaşatmak için tüm ülkelerde Değerler Günü adıyla aynı anda kutlanan bu özel gün boyunca, eğlenceli etkinliklerin yanı sıra çalışanlar, bu değerler ışığında kurumun güçlü yönlerini, liderlerinin gelişim alanlarını, takım çalışmasının geleceğini yeniden tanımlıyor.

Kurum kültürünün temeline Değerlerini koyan Garanti BBVA, çalışan iletişiminde bu değerlere sıklıkla yer vererek farkındalığı artırma konusunda çalışmalara devam ediyor. Öte yandan, çalışan merkezli tüm uygulamalarının temelinde de yine Değerler yer alıyor.

Değerler, çalışanların müşterilerine yönelik tutum ve davranışlarının temelini oluştururken, aynı zamanda Garanti BBVA’nın itibarının da güvencesi. Bu çerçevede; kurumsal itibar yönetimi kapsamında bütünsel yaklaşım sergilenmeye ve bu doğrultuda ilgili planlamalar yapılıp gerekli aksiyonlar alınmaya devam edilirken, çalışanlar nezdinde kendilerinin tasarladığı, içselleştirdiği ve kabul gören bir kültür yaratılıyor. Örneğin; “Bu banka bizim” Garanti BBVAlılar için herkesin kendi işini en yüksek performans ile, yürekten sahiplenerek gerçekleştirmesi ve dokunduğu tüm paydaşlarda bu değer ile hareket etmesi olarak hayat buluyor ve tüm çalışanlar bunun ne anlama geldiğini biliyor.

Çalışanların kariyer ve gelişim modeli kapsamında, performans değerlendirmelerinde değerleri ne denli başarıyla yaşattıkları ölçümlenirken, hem bu ölçümler sonrası hazırlanan gelişim planı kapsamında hem de yıl boyunca gelişimi sürekli kılmak için spesifik eğitimler & gelişim araçları sunuluyor, aynı zamanda ödüllendirme programında da değerlere uyum ayrı bir kategoride değerlendiriliyor.

Değerler çerçevesindeki kültürün oluşumu, pek çok farklı açıdan ele alınıp, tüm çalışanlar bu kapsamda destekleniyor. 2020 yılında Kurumsal İtibar ve Toplumsal Programlar ekibi ve Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen, tüm banka çalışanlarına zorunlu eğitim olarak atanan “Kurumsal İtibar Farkındalık Video Serisi” kapsamında; Değerlerin kurumsal itibarı oluşturan ögelerden biri olarak önemi inceleniyor. Ayrıca Değerlerin, itibar elçileri olan çalışanlarının sorumlulukları çerçevesindeki ve itibar risklerini yönetme yollarındaki fonksiyonunun altı da çiziliyor. Bu farkındalık eğitimi, çalışanların konuşmacı olduğu ve günlük hayattaki hikayelerini paylaştığı bir içerik olarak öne çıkıyor, Garanti BBVA’nın farkını ve paydaşlarının hayatlarına nasıl değer kattığını örneklerle aktarıyor.

Değer yaratımının en önemli parçalarından biri de paydaş etkileşimi, menfaat sahiplerinin karar alma süreçlerine katılımı. Yetenek ve kültür yönetiminde bu olgu yalnızca insan kaynağı süreçlerinde değil, kurumun tüm çalışanlarının fikir ve önerilerini paylaşabildiği platformlarda da hayat buluyor ve değerler kapsamında yine stratejinin temelini oluşturuyor.

Değerlerin çalışanların görüşleriyle şekillendiği ve yaşatıldığı bir kültürü sürdürülebilir kılmak için Yetenek ve Kültür ekibi bünyesinde kurulan Kültür ekibi, Değerler projesinin yanı sıra çalışan memnuniyeti ve liderlik modelinin içselleştirilmesi gibi Garanti BBVA’da hayatı çalışan nezdinde geliştirecek ve daha da iyiye götürecek çalışmalardan sorumlu.

Bu ekibin 2021 stratejisi kapsamında en önemli çalışması, çalışanlarla yapılacak görüşmelerle gelişecek bir kültürel iklim projesi olmuştur.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as