Ortaklıklar Aracılığıyla Yeni Sürdürülebilir Uygulamaların Devreye Alınması

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 2030 yılı hedeflerine ulaşılmasında iş birliğinin ve ülke hükümetlerinden bireylere kadar tüm paydaşlar arasında empatinin önemine vurgu yapıyor.

Garanti BBVA, sürdürülebilir finans ve kalkınma inisiyatiflerinin uygulanması için liderlik anlayışı ile empati gücünü birleştirerek, önemli paydaşlarla yeni ortaklıklar kuruyor ve katılımlarını sağlayarak sektörü dönüştürüyor.

Garanti BBVA uzun yıllardır yurt içi ve yurt dışındaki örgütlerde yer alarak iş dünyasının, hükümetler ve politika yapıcıların, pek çok ulusal ve uluslararası kuruluşla yaygın ve üst düzeyde etkileşimini sağlıyor.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi’nin (UNEP FI) Sorumlu Bankacılık Prensipleri Çalışma Grubu toplantıları ile Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Sürdürülebilir Büyümede Finansal Sektörünün Rolü Çalışma Grubu ve TÜSİAD Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu toplantılarına katılım gösteriyor veya başkanlık ediyor.

 • 2019 Faaliyetleri

  2018 yılında Garanti BBVA Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin (SKD Türkiye) Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Türkiye’nin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 15’ini temsil eden 18 sektörden toplam 63 üyesiyle SKD Türkiye 16 yıldır, iş dünyasının sürdürülebilirliği temel stratejilerinden biri haline getirmesi için çalışıyor.

  Garanti BBVA, Eylül 2019'da New York'ta lansmanı yapılan UNEP FI Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ni oluşturan ve toplam aktif büyüklükleri 18 trilyon ABD dolarından fazlasını temsil eden 30 kurucu üye arasında Türkiye’den yer alan tek banka oldu. BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Paris İklim Anlaşması’nın hedeflerine önemli katkı sağlaması beklenen ‘Sorumlu Bankacılık Prensipleri’; Uyum, Etki, Müşteriler, Paydaşlar, Yönetişim ve Hedef Belirleme, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik olmak üzere altı alana odaklanıyor.

  Özel sektörün 2030 Gündemi’ni iş modellerine entegre etmesi için attığı yenilikçi adımlarla Garanti BBVA, 2019’da enerji verimli konut sektörüne ve sürdürülebilir kalkınmaya bulunduğu katkılar sayesinde Yeşil Mortgage ürünü ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) Türkiye Konutlarda Enerji Verimliliği Finansman Programı TuREEFF kapsamında Enerji Verimliliği ödülünü kazandı. Banka aynı yıl, EMEA Finance Awards 2019 kapsamında, Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi En İyi Sendikasyon Kurumu ve En iyi Sosyal Bono Ödülü’ne layık görüldü.

  Garanti BBVA, dünyanın önde gelen sürdürülebilirlik endekslerinden biri olan Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi Gelişmekte Olan Piyasalar kategorisinde beş kez üst üste yer almayı başaran, Türkiye’de faaliyet gösteren tek şirket olmayı başarırken, BIST Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yönetim Endeksleri’nde yer almaya devam etti. Ayrıca, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde Türkiye’den 2017 yılından beri 4 yıl üstü üste yer alan tek şirket olan Garanti BBVA, FTSE4Good Gelişmekte olan Piyasalar Endeksi’ndeki yerini de koruyor.

 • Öngörüler

  Garanti BBVA; yeni fırsatları tespit etmek, ortaya çıkan en iyi uygulamaları ve ürün örneklerini belirlemek ve Türkiye’de sürdürülebilir finans ve kalkınma konusunda lider kalabilmek için emsalleriyle ve tedarikçileriyle küresel seviyede iş birliği yapması gerektiğinin bilincinde. Bu bağlamda Banka, en son gelişmeleri takip etmek ve görüşlerini karar verme süreçlerine dahil etmek için ulusal ve uluslararası düzeyde farklı paydaşlarla karşılıklı iletişimde olmaya devam edecek. Garanti BBVA, Türk bankacılık sektöründe esas olarak finans dışı risk yönetimi yaklaşımlarının iyileştirilmesine odaklanacak. Ayrıca kamu ve özel sektör iş birliklerini artırmaya yönelik faaliyetlere destek verecek. BBVA Grubu’nun bir üyesi olarak Banka, iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir kalkınmanın finansmanına destek vermeyi amaçlayan BBVA Grubu Sürdürülebilir Finans Taahhüdü’ne katkı vermeye devam edecek.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as