Ortaklıklar Aracılığıyla Yeni Sürdürülebilir Uygulamaların Devreye Alınması

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 2030 yılı hedeflerine ulaşılmasında iş birliğinin ve ülke hükümetlerinden bireylere kadar tüm paydaşlar arasında empatinin önemine vurgu yapıyor.

Garanti BBVA, sürdürülebilirlik inisiyatiflerinin uygulanması için liderlik anlayışı ile empati gücünü birleştirerek, önemli paydaşlarla yeni ortaklıklar kuruyor ve katılımlarını sağlayarak sektörü dönüştürüyor.

Garanti BBVA uzun yıllardır yurt içi ve yurt dışındaki örgütlerde yer alarak iş dünyasının, hükümetler ve politika yapıcıların, pek çok ulusal ve uluslararası kuruluşla yaygın ve üst düzeyde etkileşimini sağlıyor.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi’nin (UNEP FI) Sorumlu Bankacılık Prensipleri Çalışma Grubu toplantıları ile Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye), Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Sürdürülebilir Büyümede Finansal Sektörün Rolü Çalışma Grubu ve Karbon Fiyatlandırması Liderlik Koalisyonu’nun (CPLC) Çalışma Grubu toplantılarına katılım gösteriyor veya başkanlık ediyor.

 • 2018 Faaliyetleri

  2018 yılında Garanti BBVA Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin (SKD Türkiye) Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Türkiye’nin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 15’ini temsil eden 18 sektörden toplam 60 üyesiyle SKD Türkiye 15 yıldır, iş dünyasının sürdürülebilirliği temel stratejilerinden biri haline getirmesi için çalışıyor.

  Garanti BBVA, 26 Kasım’da Paris’te lansmanı yapılan UNEP FI Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ni oluşturan ve toplam aktif büyüklükleri 17 trilyon ABD dolarını temsil eden 28 kurucu üye arasında Türkiye’den yer alan tek banka oldu. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Paris İklim Anlaşması’nın hedeflerine önemli katkı sağlaması beklenen ‘Sorumlu Bankacılık Prensipleri’; Uyum, Etki, Müşteriler, Paydaşlar, Yönetişim ve Hedef Belirleme, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik olmak üzere altı alana odaklanıyor.

  Özel sektörün 2030 Gündemini iş modellerine entegre etmesi için attığı yenilikçi adımlarla Garanti BBVA, 2018’de dünyanın önde gelen finans dergilerinden biri olan Euromoney’nin Mükemmellik Ödülleri’nde Sürdürülebilir Finans konusunda Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi’nin En İyi Bankası unvanını aldı. Garanti BBVA, BIST Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yönetim endekslerinin yanı sıra Dow Jones Sürdürülebilirlik Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi, FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi ve Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde yer almaya devam etti.

 • Öngörüler

  Garanti BBVA yeni fırsatları tespit etmek, ortaya çıkan en iyi uygulamaları ve ürün örneklerini belirlemek ve Türkiye’de sürdürülebilirlik konusunda lider kalabilmek için emsalleriyle ve tedarikçileriyle küresel seviyede iş birliği yapması gerektiğinin bilincinde. Bu bağlamda Banka, en son gelişmeleri takip etmek ve görüşlerini karar verme süreçlerine dahil etmek için ulusal ve uluslararası düzeyde farklı paydaşlarla karşılıklı iletişimde olmaya devam edecek. Garanti BBVA, Türk bankacılık sektöründe esas olarak finans dışı risk yönetimi yaklaşımlarının iyileştirilmesine odaklanacak. Ayrıca kamu ve özel sektör iş birliklerini artırmaya yönelik faaliyetlere destek verecek.

   

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as