Toplumsal Yatırım Programları

Nitelikli Eğitim

Tüm dünyada sorun olan eğitimde fırsat eşitliğinin yaygınlaştırılması ve yetenek açığının kapatılması, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında da birinci derecede önem taşıyor. Bu doğrultuda nitelikli eğitim, Garanti BBVA'nın topluma değer yaratma anlayışı çerçevesinde uzun yıllardır en fazla önem verdiği alanların başında geliyor.  

Öğretmen Akademisi Vakfı

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) eğitimin en önemli odak noktalarından olan öğretmenlerimizin özel bilgi, beceri ve tutum gerektiren bir meslek olarak toplum algısında hak ettiği değere ulaşmasına ve onların geleceğe yön veren kuşakların çağdaş ve sağlıklı bir dünya yaratabilmeleri için yetiştirilmesinde liderlik etmelerine katkı sağlamak amacıyla Garanti BBVA tarafından 2008 yılında kuruldu.   

ÖRAV, kurulduğu günden bu yana, mevcut kaynakları etkin biçimde kullanarak, eğitmenlerin yeni eğitim metodolojilerine ilişkin bakış açısı kazanmaları, yetkinlik ve farkındalıklarının artmasını; ayrıca, bu eğitmenlerin okullarında, sınıflarında bu metodları uygulamalarıyla öğrencilerin daha nitelikli eğitim almasına katkıda bulunulmasını sağladı. 21. yüzyılın gerektirdiği zihinsel, sosyal, duygusal ve dijital becerilere sahip bireylerin yetiştirilmesinde sorumluluk üstlenen öğretmenlerin kendilerini sürekli geliştirebilecekleri ortamlar yaratan ÖRAV, bugüne kadar Türkiye'nin 81 ilinde 190.000 öğretmene ulaştı.   

ÖRAV'ın devam eden projelerinin yanı sıra, tamamlayıcı bir sürekli eğitim ve bilgi paylaşım platformu olarak geliştirilen ve 120 binden fazla kayıtlı kullanıcısı olan "eKampüs Uzaktan Eğitim Platformu"  Şubat 2019 itibariyle yenilenerek kullanım kapsamını zenginleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttüğü iş birliği kapsamında gönüllü okullardan gelen tüm başvuruları yanıtlayan ve bu okullara eğitimlerini ücretsiz olarak götüren ÖRAV'ın; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde görev yapan tüm eğitimcilere yönelik farklı eğitim programları mevcuttur.

Mesafe Tanımayan Öğretmenler

Garanti BBVA’nın 2008 yılında öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi hedefleyerek kurduğu Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), pandemi sürecinde de yenilikçi online çalışmalarla, öğretmenleri desteklemeyi sürdürüyor.  Bu çalışmalardan biri de ‘Mesafe Tanımayan Öğretmenler’ isimli web seminerleri serisi.  ÖRAV’ın uzaktan eğitim platformu olan eKampüs üzerinden gerçekleştirilen ve yıla yaygın bir şekilde Türkiye’nin 81 ilinde de yapılacak web seminerleri Eylül ayı itibariyle hayata geçti.

Mesafe Tanımayan Öğretmenler web seminerleri serisi; öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecini en etkin şekilde yönetebilmeleri ve fark yaratabilmeleri için onlara destek olacak kazanımları sağlamayı hedefliyor. 17 ayrı konu başlığından oluşan web seminerleri serisinde, konu başlıkları İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile yapılan iş birliği ile, seminerin gerçekleşeceği ildeki öğretmenlerin ihtiyaçlarına göre belirleniyor. Web seminerleri gönüllü olarak kayıt yapan ilk 250 öğretmenin katılımına açık olarak gerçekleşiyor.

Öğretmenlerin online derslerine çocukları nasıl aktif bir şekilde katabileceklerini deneyimleme fırsatı bulacakları bu web seminerlerinin en büyük farkı da tüm katılımcıların dinleyici olacağı ve bir eğitmenin anlatıcılığı üstleneceği klasik bir seminer serisi olmaması. ÖRAV, kurulduğu günden bu yana savunduğu “aktif öğrenme” prensibinden hareketle, ideal uzaktan öğrenme uygulamalarını bu web seminerlerine de taşıdı. Seminerler esnasında, öğretmenlerin yaparak-yaşayarak, etkin bir şekilde, her an katılımcı olarak sürece dahil olmalarını hedefliyor. Böylece, öğretmenlere, kendi canlı derslerinde öğrencilerin aktif katılımını nasıl sağlayabileceklerini bilfiil deneyimleme fırsatı sunuyor.

‘Eğitimde değişime uyumlanabilmek ve değişimi yönetmek’, ‘Uzaktan eğitimde öğrenmeyi tasarlamak ve yönetmek’, ‘Çözüm odaklı iletişim’, ‘Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek’, ‘Sorun çözücü yaklaşım ile hikaye ve masal anlatıcılığı’, ‘Uzaktan eğitimde motivasyon ve sınıf yönetimi’, ‘Uzaktan eğitimde öğretmen-veli işbirliği’ gibi 17 ayrı konu başlığından oluşan ‘Mesafe Tanımayan Öğretmenler’ web seminerleri serisi bir yıla yayılan bir şekilde 81 ilde yapılacak.

5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Eğitimi

Kurucusu olduğumuz ÖRAV tarafından gerçekleştirilen ve Garanti BBVA olarak desteklediğimiz programın amacı ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde görev yapan öğretmenlerin sosyal ve finansal okuryazarlık konusunda bilgilerinin artırılması ve çocuk merkezli yaklaşımla aktif öğrenme yöntemlerini kullanarak bu becerileri öğrencilere de kazandırmalarıdır. Öğrencilere sosyal ve finansal konularda farkındalık kazandırılırken nihai olarak "İyi Vatandaş Olma" bilinci aşılanması hedeflenmektedir.

 Eğitim kapsamındaki 5 Modül şöyledir:

 Kişisel Anlayış ve Keşif:  Öğrencilerin kendilerini anlamalarını, değerli hissetmelerini teşvik eden ve destekleyen etkinlikleri içerir. Hedef; duygularının farkında, kendine güvenen ve yaşamlarına yön  verebilen bireyler olmalarını teşvik etmektir.

 Haklar ve Sorumluluklar: Bu bölümde; öğrencilere hakları öğretmenin yanında, hakların asıl, yerine getirilmesi gereken sorumlulukla anlamlı olacağı vurgulanmaktadır.

 Tasarruf ve Harcama Bilinci:  İstek ve ihtiyaç arasındaki farkı öğrenen öğrenciler, düzenli para biriktirme disiplini yanında zaman, yiyecek ve doğal kaynakların kullanımında da tasarruflu olma konusunda bilinçlendirilirler.

 Planlama ve Bütçeleme: Öğrencinin, zaman da dahil olmak üzere kaynaklarını nasıl düzenleyeceğini; basit finansal kayıt tutma, gelir ve gider hesabı yapabilme ve biriktirme hedefi koymayı öğrendiği bölümdür.

Sosyal ve Finansal Girişimcilik: Çocuklar okullarında  sosyal ve/veya finansal proje geliştirmeye teşvik edilir. Sosyal girişimcilik; çocuğun yaşamını, okulunu, toplumu daha adil, daha güvenli ve sağlıklı hale getirmeye yönelik projeleri içerir. Finansal girişimcilik ise okul zamanında yapılan herhangi düşük bütçeli gelir elde etmek amaçlı projelerdir. Programda çocuklar hem sosyal hem de finansal fayda sağlayacak projeler üretmeye teşvik edilirler.

2019-2020 eğitim öğretim döneminde gerçekleştirilen 5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı 9 ilde, 149 okulda, 314 öğretmen ve 6840 öğrencinin katılımıyla uygulandı. Programın 2020-2021 eğitim öğretim döneminde online devam etmesi planlanmaktadır.

Geleceği Kodla

Garanti BBVA olarak topluma fayda yaklaşımıyla yürüttüğümüz nitelikli eğitim çalışmalarımız kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle 2016 yılında hayata geçirdiğimiz ''Geleceği Kodla' projesi 4. dönemini tamamladı.

Dijital okuryazarlığın artık temel bir gereksinim olarak kabul edildiği günümüzde, çocukların 21. yüzyıl yetkinliklerini gelişimine destek oluyoruz. Geleceği Kodla kapsamında; robotik, kodlama, algoritma ve tasarım odaklı düşünce eğitimleri aracılığıyla 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin dijital çağın gereksinimlerine daha donanımlı hazırlanmalarına katkı sağlıyoruz. Çocukların bu kazanımları içselleştirmeleri amacıyla birebir eğitmen mentörlüğü ve zengin eğitim materyallerinden yararlanmaları önceliklendiriliyoruz; bu sayede çocuklar, bir probleme teknoloji yardımı ile çözüm bulmanın ve algoritmik düşünce yapısı sayesinde hayal ettiklerini somutlaştırmanın farklı yolları olduğunu keşfediyor.

2018 yılında öğretmenlere de eğitim vererek etki alanını genişleten projede; online eğitim videolarını izleyen öğretmenler, ardından yüz yüze eğitime ve sorasında öğrencileriyle birlikte Geleceği Kodla atölyesine katılıyor. Öğretmenler, bu süreçte, sınıf içinde, Geleceği Kodla atölyelerinin benzeri uygulamaları hayata geçirebilecek ve öğrencileriyle birlikte dijital tabanlı bir proje geliştirebilecek kazanımları elde ediyor.

Geleceği Kodla projesi ile bugüne kadar Türkiye'nin 22 ilinden 875 öğrenci ve 70 öğretmene ulaştık.

Tohum Otizm Vakfı

Garanti BBVA'nın desteğiyle faaliyet gösteren Tohum Otizm Vakfı Sürekli Eğitim Birimi, özel eğitim alanında hizmet vermekte olan eğitimcilere, otizmli çocuk sahibi anne-babalara, konuyla ilişkili uzmanlara ve üniversite öğrencilerine yönelik, otizm konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler veriyor. Tohum Otizm Vakfı tarafından yürütülen çalışmalarda, Garanti BBVA desteğiyle 2019 yılında 7330 kişiye ulaşıldı.

 • Toplumsal Programlar

  Garanti BBVA, toplumsal yatırım programları stratejilerini belirlerken, Türkiye ve dünyada, Garanti BBVA'nın değerleri ve stratejisiyle örtüşen toplumsal duyarlılıklar ve ortak sorunlar üzerine yoğunlaşmakta ve bunu sorumlu bankacılık anlayışının bir parçası olarak değerlendirmektedir.

  Toplumsal ihtiyaç alanları için belirlenen konuları, paydaşlarının bankadan beklentileri nezdinde ve bankanın ana iş alanlarıyla stratejik açıdan uyumlu bir şekilde önceliklendirmekte ve toplumsal yatırım programlarını bu doğrultuda geliştirmektedir.

  Garanti BBVA bu kapsamda, topluma değer katmak amacıyla nitelikli eğitim, girişimcilik,kültür&sanat ve çevre alanlarında toplumun vizyonunu geliştiren konularda kurumlar kurmakta ve bunun yanında çeşitli kuruluşlar ile birlikte projeler geliştirmektedir. Hayata geçirdiği tüm toplumsal yatırım programlarının sonuçlarını uluslararası kabul görmüş ölçme ve araştırma teknikleri ile takip etmekte, hedef kitle ve toplum üzerinde yarattığı sosyal etkiyi ölçümlemeyi de önemsemektedir.

  Garanti BBVA, toplumsal yatırım programları aracılığıyla aynı zamanda, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkıda bulunmaktadır.  

 • Kültür-Sanat

  Kültürel hayata aktif katılım, bireysel ve kolektif kültürel özgürlüklerin geliştirilmesi, maddi ve manevi kültürel mirasların korunması ve farklı kültürel anlatımların korunarak tanıtılması gibi kültürel konular, insan gelişiminin ve sürdürülebilir kalkınmanın başlıca unsurlarından.

  Garanti BBVA'nın kültür-sanatın toplumla bütünleşmesi için bünyesinde faaliyet gösteren Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi, Osmanlı Bankası Müzesi ve Garanti Galeri'yi 2011 yılında tek çatı altında toplayıp kar amacı gütmeyen özerk bir kurum olarak yapılandırması ile hayata geçen SALT, SALT Beyoğlu, SALT Galata ve SALT Ankara aracılığıyla topluma katkı sağlıyor. 

  2019 yılında, SALT bünyesinde birçok sergi ve kamu programı hayata geçti. 17.280 etkinlik katılımcısı olurken 2019 yılında SALT’ın farklı mekanları toplam 508.397 kişi ücretsiz olarak ziyaret etti.

  Kurumla ile ilgili daha fazla bilgi için: www.saltonline.org

  Facebook hesabı: SALT Online

  Twitter hesabı: SALT_Online

  Instagram hesabı: salt_online

 • Girişimcilik

  Garanti BBVA, güçlü bir ekonomi ve toplumsal kalkınmanın temel yapı taşlarından olan kadının güçlenmesi ve cinsiyet eşitliği konularını bütünsel Kadın Girişimcilik programıyla1 ele alıyor. KOBİ segmentinde yer alan kadın girişimci müşterilerin desteklendiği bu dört ayaklı süreçte; finansman sağlama, eğitim, cesaretlendirme ve yeni pazarlara açılma alanlarına odaklanıyor.

  2006 yılında Türkiye Kadın Girişimci Derneği (KAGİDER) ile birlikte, işlerini büyüten ve başarıları ile tüm girişimcilik ekosistemine ilham veren kadın girişimcilerin hikayelerini duyurmak amacıyla, ülkemizde kadın girişimcilerin varlık ve görünürlüğünü arttırmaya katkı sağlayan Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nı başlattı. 

  Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliği ile Türkiye’ye yaygın şekilde gerçekleştirilen Kadın Girişimci Yönetici Okulu eğitim programı çerçevesinde, işlerini geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak isteyen kadın girişimcilerin ihtiyaç duydukları bilgi birikimini edinmelerine katkı sağlıyor.

  Yine KAGİDER ile hayata geçirilen Girişimci Kadın Buluşmaları’nda ise kadın girişimcileri önde gelen kurum ve kuruluşların satın almacıları ile bir araya getiriyor ve çok çeşitli iş birliği fırsatları yakalamalarını ve yeni müşteriler kazanmalarını amaçlıyor.

  Aynı zamanda, her ölçekten ve sektörden erken aşama ve büyüyen girişimlerin çeşitli alanlardaki ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla 2015 yılında Garanti BBVA Partners Hızlandırma Programı hayata geçirildi.

  Bunlara ek olarak; Türkiye, Meksika, Kolombiya ve ABD’de eş zamanlı gerçekleşen sosyal girişimcilik destek programı olan BBVA Momentum’u yürütürken sürdürülebilir iş modelleri ile yüksek sosyal etki yaratmak isteyen sosyal girişimcilere kapsamlı bir destek sağlıyor.

  Detaylı bilgi için:  https://www.garantibbvakadingirisimci.com/

  Garanti BBVA Partners web sitesi: https://www.garantibbvapartners.com/

  BBVA Momentum web sitesi:  www.momentum.bbva.com

 • Çevre

  Garanti BBVA olarak, 27 yıldır WWF Türkiye'nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ana sponsoruyuz. WWF, dünya çapında her yıl yürüttüğü 1.300 proje ve 100'den fazla ülkede 6.200 çalışanıyla dünyanın en büyük doğa koruma kuruluşlarından biri.

  WWF tarafından her yıl dünyadaki çevre sorunlarına dikkat çekmek için düzenlenen Dünya Saati hareketini de destekliyoruz.

  Ayrıca, Harvard Business Review tarafından dünyanın en güçlü yeşil sivil toplum kuruluşu olarak tanınan CDP'nin Türkiye ofisi olan CDP Türkiye'nin de ana destekçisiyiz.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as