Sosyal Performans Verileri

Sosyal Performans Verileri

Sosyal Performans Verileri

 

Indikatör

2017

2018

2019

2020

2021

Engelli dostu Garanti BBVA ATM’ler**

3.824

5.210

5.214

5.276*

5.381

Kadın girişimciliği etkinliklerine katılan ve Garanti BBVA’nın finansal farkındalığın geliştirilmesine yardımcı olduğu kadınlar (kümülatif)

9.100

9.720

10.250

8.500

10.435

Kadın Girişimci Ödüllerine başvurması teşvik edilen Kadın Girişimciler (kümülatif)

34.384

36.908

38.450

39.750

41.571

Çevresel ve sosyal konular hakkında bilgilendirilen müşteriler ve finansal kuruluşlar*

29

33

16

7

18

Birikim ürünleri kullanmaya başlayan müşteriler

809.397

850.000

943.541

898.212

947.000

 

* Çevresel ve sosyal çalıştaylar aracılığıyla veya toplantılar/çağrılar aracılığıyla bilgilendirilen müşteriler ve finansal kuruluşlar.

* Tüm ATM’lerin %99’u.

Toplumsal Yatırım Programları tutarı (milyon TL)

2017

2018

2019

2020

2021

20,3

20,2

22,3

60

43.6


Etki Yatırımı Tutarı (milyar TL)

2017

2018

2019

2020

2021

9,3

35,2

38,4

51

60


İnsan Kaynağına Yatırım

İndikatör

2017

2018

2019

2020

2021

Kişi başına düşen eğitim saati

36

47

43

31

37.4

Dijital eğitimin toplam eğitim saati içindeki payı

%27

%34

%38

%47

%41

Yüksek performanslı çalışan devinim hızı

%2,3

%2,74

%1,67

%1,6

%3.5

Çalışan bağlılığı skoru

%65

%67

%70

%71

4.22

Çalışan mutluluğuna yönelik program sayısı

10

11

11

7

11

Çalışanlardan alınan toplam fikir sayısı

22.172

23.350

24.000

25.000

27.000

Kadın çalışanların toplam çalışan sayısına oranı

%56

%58

%56

%58

%58

Erkek ve kadınların aldığı maaş oranları

0,98

1,15

1,16

1,14

1,11

Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi

Yer aldı

Yer aldı

Yer aldı

Yer aldı

Yer aldı

 

Cinsiyete göre istihdam türü ve çalışma sözleşmesi

2021

Tür

Erkek

Kadın

Toplam

Genel Toplam

 

Tam zamanlı

6.849

9.393

16.242

16.242

İstihdam Türü

Yarı zamanlı

0

0

0

0

 

Daimi

0

0

0

0

İstihdam Sözleşmesi

Geçici

0

0

0

0


Yaşa ve cinsiyete göre çalışanların dağılımı

2021

18-25

26-30

31-35

36-40

41+

Kadın

351

1.391

1.869

1.627

1.611

Erkek

702

2.322

2.503

2.108

1.758

Toplam

1.053

3.713

4.372

3.735

3.369


Genel Bilgiler

indikatör

2017

2018

2019

2020

2021

Kadın çalışanların toplam çalışan sayısına oranı (%)

56%

58%

56%

58%

58%

Orta yönetimde çalışan kadın sayısı (kadın yönetici sayısı/toplam yönetici sayısı)

497/1.259

512/1.284

521/1.305

516/1.292

500/1.280

Üst yönetimde çalışan kadın sayısı (kadın yönetici sayısı/toplam yönetici sayısı)

2/10

2/9

2/9

3/11

4/10

Ortalama kıdem (yıl)

8,8

9,4

9,5

10,1

10,9

Çalışanların yaş ortalaması

34,2

34,3

34,5

35,1

35,7

 

Cinsiyete Göre Ortalama Kıdem

Tür

2019

2020

2021

Erkek

9,5

10,1

11,0

Kadın

9,5

10

10,8

Ortalama

9,5

10,1

10,9

 

İşe alınan ve işten ayrılan çalışanların yaşa göre dağılımı

2021

18-25

26-30

31-35

36-40

41+

Total

İşe Alınan

519

515

88

22

19

1.163

İşten Ayrılan

263

502

368

236

314

1.683

 

Bölgelere göre iş gücü dağılımı, işe alınan ve işten ayrılan çalışanlar

2021

İş Gücü Dağılımı

İşe Alınan Çalışan Sayısı

İşten Ayrılan Çalışan Sayısı 

 

Akdeniz

1190

1

89

 

Karadeniz

602

0

41

 

Doğu Anadolu

250

0

16

 

Ege

1446

2

99

 

İç Anadolu

1640

2

150

 

KKTC

106

2

7

 
 

Güneydoğu Anadolu

425

0

24

 

Marmara

10.568

1.156

1.256

 

Diğer

15

0

1

 

Toplam

16.242

1.163

1.683

 

 

Çalışan başına ortalama eğitim süresi (saat)

İndikatör

2017

 

2018

2019

2020

2021

Çalışan başına ortalama eğitim süresi

36

47

43

31,1

36

Genel Müdürlük çalışanı başına ortalama eğitim süresi

40

46

54

42,6

51

Şube personeli başına ortalama eğitim süresi

33

48

32

21,2

22

Çalışan başına ortalama eğitim süresi (kadın)

34

49

40

30,2

34

Çalışan başına ortalama eğitim süresi (erkek)

33

45

39

26,9

30

Çalışan başına ortalama eğitim süresi (yönetici)

43

56

33

20,9

24

Çalışan başına ortalama eğitim süresi (yönetici seviyesinden düşük seviyeler)

36

47

40

29,5

33

 

Kayıp Günler

Indikatör

2017

2018

2019

2020

2021

Toplam iş günü

6.453.933

6.158.618

6.117.942

6.142.611

6.023.407

Değişim %

-4%

-5%

0,60%

0,40%

 

Toplam kayıp gün

60.994

66.077

61.836

84.884

91.369

Değişim %

-1%

8%

-5%

37%

 

Kayıp günlerin toplam çalışma günlerine oranı (%)

0,95%

1,07%

1,01%

1,38%

1,75%

 

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as