Sosyal Performans Verileri

 

Cinsiyete göre istihdam türü ve çalışma sözleşmesi

2018

Çalışma türü

Erkek

Kadın

Toplam

Genel toplam

İstihdam türü

Tam zamanlı

8.056

10.282

18.338

18.338

Yarı zamanlı

0

0

0

Çalışma sözleşmesi

Daimi

0

0

0

0

Geçici

0

0

0

 

Yaşa ve cinsiyete göre çalışanların dağılımı

2018

18-25

26-30

31-35

36-40

41+

Kadın

847

2.869

2.782

2.151

1.633

Erkek

479

1.935

2.184

1.682

1.776

Toplam

1.326

4.804

4.966

3.833

3.409

 

Genel bilgiler

 

2016

2017

2018

Kadın çalışanların toplam çalışan sayısına oranı (%)

57%

56%

58%

Orta yönetimde kadın çalışan sayısı (kadın yönetici sayısı/toplam yönetici sayısı)

493 / 1246

497 / 1259

512 / 1284

Üst yönetimde kadın çalışan sayısı (kadın yönetici sayısı/toplam yönetici sayısı)

2 / 10

2 / 10

2 / 9

Ortalama kıdem (yıl)

8,1

8,8

9,4

Çalışanların yaş ortalaması

33,5

34,2

34,3

 

Cinsiyete göre ortalama kıdem

Erkek

Kadın

Ortalama

9,3

9,4

9,4

 

İşe alınan ve işten ayrılan çalışanların yaşa göre dağılımı

2018

18-25

26-30

31-35

36-40

41+

Toplam

İşe alınan

721

459

78

25

24

1.307

İşten ayrılan

264

668

374

219

274

1.799

 

       

İşe alınan ve işten ayrılan çalışanların cinsiyete göre dağılımı

2018

Kadın

Erkek

Toplam

İşe alınan

690

617

1.307

İşten ayrılan

1.016

783

1.799

 

Bölgelere göre iş gücü dağılımı, işe alınan ve işten ayrılan çalışanlar

 

2018

İş gücü dağılımı

İşe alınan çalışan sayısı

İşten ayrılan sayısı

 

Akdeniz

435

7

52

 

Batı Karadeniz

328

6

19

 

Doğu Anadolu

342

8

25

 

Doğu Karadeniz

333

4

13

 

Ege

370

2

22

 

Garanti KKTC

78

3

6

 

Güneydoğu Anadolu

422

7

23

 

Marmara

401

0

30

 

Orta Anadolu

406

2

26

 

Diğer*

15.223

1.268

1.583

 

Toplam

18.338

1.307

1.799

 
         
         

Çalışan başına ortalama eğitim süresi

 

2015 (saat)

2016 (saat)

2017 (saat)

2018 (saat)

Çalışan başına ortalama eğitim süresi

44

36

36

47

Genel müdürlük çalışanı başına ortalama eğitim süresi

49

40

40

46

Şube personeli başına ortalama eğitim süresi

42

34

33

48

Çalışan başına ortalama eğitim süresi (kadın)

43

34

34

49

Çalışan başına ortalama eğitim süresi (erkek)

45

36

33

45

Çalışan başına ortalama eğitim süresi (yönetici)

44

36

43

56

Çalışan başına ortalama eğitim süresi (yönetici seviyesinden düşük seviyeler)

44

34

36

47

         
         

Kayıp Günler

 

2015

2016

2017

2018

Toplam iş günü

4.500.266

5.020.786

4.558.251

4.682.134

Değişim %

-4,71%

12%

-9%

3%

Toplam kayıp gün

67.460

59.602

60.738

65.477

Değişim %

42,51%

-12%

6%

8%

Kayıp günlerin toplam çalışma günlerine oranı (%)

1,50%

1,20%

1,40%

1,40%

 

 

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as