Sosyal Performans Verileri

Sosyal Performans Verileri

Cinsiyete göre istihdam türü ve çalışma sözleşmesi

2019

Çalışma türü

Erkek

Kadın

Toplam

Genel toplam

İstihdam türü

Tam zamanlı

8.245

10.539

18.784

18.784

Yarı zamanlı

0

0

0

Çalışma sözleşmesi

Daimi

0

0

0

0

Geçici

0

0

0

Yaşa ve cinsiyete göre çalışanların dağılımı

2019

18-25

26-30

31-35

36-40

41+

Kadın

1.093

3.257

2.639

2.052

1.498

Erkek

546

2.287

2.113

1.642

1.657

Toplam

1.639

5.544

4.752

3.694

3.155

Genel bilgiler

 

2017

2018

2019

Kadın çalışanların toplam çalışan sayısına oranı (%)

56%

58%

56%

Orta yönetimde kadın çalışan sayısı (kadın yönetici sayısı/toplam yönetici sayısı)

497/1.259

512/1.284

521/1.305

Üst yönetimde kadın çalışan sayısı (kadın yönetici sayısı/toplam yönetici sayısı)

2/10

2/9

2/9

Ortalama kıdem (yıl)

8,8

9,4

9,5

Çalışanların yaş ortalaması

34,2

34,3

34,5

Cinsiyete göre ortalama kıdem

Erkek

Kadın

Ortalama

9,5

9,5

9,5

İşe alınan ve işten ayrılan çalışanların yaşa göre dağılımı

2019

18-25

26-30

31-35

36-40

41+

Toplam

İşe alınan

1.084

888

120

47

37

2.176

İşten ayrılan

348

588

313

184

296

1.729

İşe alınan ve işten ayrılan çalışanların cinsiyete göre dağılımı         

2019

Kadın

Erkek

Toplam

İşe alınan

1.270

906

2.176

İşten ayrılan

1.012

717

1.729

Bölgelere göre iş gücü dağılımı, işe alınan ve işten ayrılan çalışanlar

2019

İş gücü dağılımı

İşe alınan çalışan sayısı

İşten ayrılan sayısı

Akdeniz

1.256

36

125

DIGER

16

0

7

Doğu Anadolu

270

10

20

Ege

1.526

37

98

Güney Doğu

463

13

35

İç Anadolu

1.768

49

164

Karadeniz

648

8

46

KKTC

111

9

6

Marmara

12.726

2.014

1.228

TOPLAM

18.784

2.176

1.729

Çalışan başına ortalama eğitim süresi

 

2017

(saat)

2018

(saat)

2019

(saat)

Çalışan başına ortalama eğitim süresi

36

47

43

Genel müdürlük çalışanı başına ortalama eğitim süresi

40

46

54

Şube personeli başına ortalama eğitim süresi

33

48

32

Çalışan başına ortalama eğitim süresi (kadın)

34

49

40

Çalışan başına ortalama eğitim süresi (erkek)

33

45

39

Çalışan başına ortalama eğitim süresi (yönetici)

43

56

33

Çalışan başına ortalama eğitim süresi (yönetici seviyesinden düşük seviyeler)

36

47

40

Kayıp Günler

 

2017

2018

2019

Toplam iş günü

6.453.933

6.158.618

6.117.942

Değişim %

-%4

-%5

%0,6

Toplam kayıp gün

60.994

66.077

61.836

Değişim %

-%1

%8

-%5

Kayıp günlerin toplam çalışma günlerine oranı (%)

%0,95

%1,07

%1,01

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as