ÇSY Kriterleri İçeren Borçlanmalar ve Hisse Senedi Ürünleri, Tahvil/Bono İhraçları

ÇSY Kriterleri İçeren Borçlanmalar ve Hisse Senedi Ürünleri, Tahvil/Bono İhraçları

BORÇLANMALAR

2020 yılında dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyan sürdürülebilirlikle bağlantılı sendikasyon kredisi kullanımıyla, Garanti BBVA kredi kapsamında taahhüt ettiği yenilenebilir enerji kullanımı ve yeni bir kömür termik santrali projesini finanse etmeme performans göstergelerini gerçekleştirerek faiz indirimine hak kazandı. Yurt dışı borçlanma programı çerçevesinde uluslararası piyasalardan sağladığı sendikasyon kredisini yenileyen Garanti BBVA, Mayıs ve Kasım 2021’de iki yeni kredi anlaşması imzaladı. Mayıs ayında gerçekleştirdiği işlemde, yurt dışı borçlanma programı çerçevesinde uluslararası piyasalardan sağladığı sendikasyon kredisine %140 oranında talep geldi. 367 gün vadeli 279 milyon ABD doları ve 294 milyon Euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması 18 ülkeden 34 bankanın katılımıyla imzalandı. Bu işlemde Banka, 2021 yılında 1,5 milyar TL sürdürülebilir finansman sağlamayı, Banka’nın enerji ihtiyaçlarının en az %80'ini yenilenebilir kaynaklardan temin etmeyi ve müşterilerinin daha sürdürülebilir yaklaşımlar benimsemelerine destek olmak için yenilikçi karbon ayak izi ölçme özelliğini mobil bankacılık sistemlerine entegre etmeyi taahhüt etti. Kasım ayında gerçekleştirilen 367 gün vadeli 365 milyon ABD doları ve 247 milyon Euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi ise 20 ülkeden 36 bankanın katılımıyla imzalandı. Garanti BBVA, bu sendikasyon işlemi ile ise daha iddialı hedefler doğrultusunda 2021 yıl sonu itibarıyla sürdürülebilir finansman çerçevesinde 1,5 milyar TL hacmini Ağustos 2022’de 2 milyar TL’ye çıkarmayı ve tüketilen enerjinin tamamını yenilebilir enerji kaynaklarından sağlayarak IREC ile sertifikalandırılmayı taahhüt ediyor. 2020’de vermiş olduğu taahhütleri yerine getirmesi üzerine 2021’de yenilenen bu kredilerle Garanti BBVA sürdürülebilirlik alanındaki başarılı çalışmalarının yanında uluslararası piyasaların Banka performansına yönelik güvenini de bir kere daha kanıtlamış oldu.

YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI

Sürdürülebilir yatırımların büyük önem kazandığı bu dönemde,Garanti BBVA Portföy çatısı altında 2021 yılında sürdürülebilirlik temasında 3 adet yatırım fonunun halka arzı gerçekleşti. Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon, Garanti Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu ve Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu toplam büyüklükleri yıl sonu itibarıyla 445 milyon TL seviyesine ulaştı. Garanti Emeklilik Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu büyüklüğü ise 2021 sonu itibarıyla 648 milyon TL’ye ulaşarak Garanti Emeklilik Hisse Senedi Fonları’nın %35’ini oluşturdu. Garanti Emeklilik Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu 2021 yılında sektörde en iyi getiri sağlayan ilk 10 fon arasına girerek katılımcıların birikimlerini artırmaya devam etti.

 

 • 2021 Faaliyetleri

  Garanti BBVA, 2019 yılında dünyada bir ilk olarak hayata geçirdiği Cinsiyet Eşitliği Kredisi ürünü ile iş dünyasının toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmasına destek olmaya devam ediyor. Banka, 2021 yılında kimya sektörünün önde gelen firmalarından biri ile 33 milyon ABD doları tutarında yeni bir Cinsiyet Eşitliği Kredisi imzaladı. Bu kredi kapsamında Sürdürülebilir Finans ekibi tarafından oluşturulan cinsiyet eşitliği kriterlerini periyodik olarak üçüncü bir taraf değerlendiriyor. 2021 yılında sürdürülebilir finansman ürünlerindeki en önemli gelişmelerden biri sürdürülebilirlikle bağlantılı kredi yapılarında görüldü. Bu krediler, her bir müşteriye özel olarak tasarlanabilen esnek yapıları, sürdürülebilirliğin karar verme mekanizmasına entegre edilmesi ve stratejik önceliklerin değerlendirilmesiyle daha somut etkilerin yaratılmasını mümkün kılıyor. Banka 2021 yılı sonunda sürdürülebilirlikle bağlantılı kredi yapılarında toplam 200 milyon TL finansman sağlamıştır. Garanti BBVA, gelecek dönemde gelişen piyasa dinamikleri ve sektörler için gerekli yeşil dönüşüm göstergelerini gözeterek yeni kurduğu kredi yapılarında tüm kurumsal müşterilerine sürdürülebilirlikle bağlantılı avantajlar sunmaya devam edecek.

  Garanti BBVA, Türkiye’de hibrit ve elektrikli araçların kurumsal firmaların filolarında yaygınlaştırılmasını desteklemek amacıyla 2021 yılında Kurumsal Yeşil Taşıt Kredisi ürününü şirketlerin kullanımına sundu. Türkiye’de bir ilk olan Kurumsal Yeşil Taşıt Kredisi ile şirketlerin düşük faiz avantajıyla daha verimli hibrit ve elektrikli araçlara geçişine öncülük ederken, bir yandan da filoların çevreci taşıtlarla faaliyetlerine devam etmelerini teşvik ederek sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamayı hedefliyor. Bu alanda, 2021 yıl sonu itibarıyla toplam kullandırım 340 milyon TL’ye ulaştı.

  Garanti BBVA, kurumsal segmentin yanı sıra toplumda yeşil dönüşüm için uyandırılması gereken bilincin farkında olarak her segmentteki müşteriler için sürdürülebilirliğin her yönüne dokunan ürün ve hizmetler geliştirmeye devam ediyor. 2021 yılında Garanti BBVA, bireysel müşteriler için yenilenebilir enerji ve verimli enerji tüketimini yaygınlaştırmak üzere üç yeni alışveriş kredisi hayata geçirdi. Binalarında güneş enerjisinden faydalanmak isteyen müşteriler için Türkiye’de bir ilk olan Bireysel Çatı Güneş Enerjisi Sistemi (GES) Alışveriş Kredisi; binalarda verimli enerji kullanımını desteklemek ve yalıtım yatırımlarını geliştirmek üzere Çevreci Bina Yalıtım Kredisi; yeşil ulaşım temasını deteklemek üzere sağlanan Elektrikli Bisiklet Özel Alışveriş Kredisi ile müşteriler hızlı bir şekilde avantajlı faiz oranlarıyla kredi kullanabiliyor.

  Garanti BBVA bu yapılarla Türkiye’nin düşük karbonlu ekonomiye geçişine destek sağlamayı amaçlıyor.
  Yeşil ve çevre dostu binalarda yaşamı teşvik etmek amacıyla 2017 yılında sunulan Yeşil Konut Kredisi 2021 yılı kullandırım miktarı
  552 milyon TL olarak gerçekleşti.

  Mayıs 2017 tarihinde yakıt verimliliği sağlayan ve çevresel özellikleriyle öne çıkan hibrit ve elektrikli otomobillerin finansmanına yönelik olarak tüketicilere sunulan Çevreci Taşıt Kredisi 2021 yılı kullandırım miktarı ise 39 milyon TL’yi aştı. Bu kapsamda, Garanti BBVA'nın raporlama yılı döneminde üçüncü parti bağımsız denetim tarafından doğrulanan iklim finansmanı katkısı 6 milyar TL olarak gerçekleşti.

 • Öngörüler

  Avrupa Birliği, 2050 yılına kadar karbon-nötr kıta olma hedefi doğrultusunda Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı 2019 yılında oluşturdu. Avrupa Birliği ile yoğun ticaret ilişkilerine sahip Türkiye için bağlayıcı düzenlemeler içeren Mutabakat aynı zamanda yeşil dönüşüm için büyük fırsatları da beraberinde getiriyor. Bu düzenlemelere uyum kapsamında T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından Temmuz 2021’de “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” yayımlandı. Eylem planı, Türkiye’nin uluslararası yeşil finansman ve yeşil yatırımlardan alacağı payın artırılması ve yeşil finansmanın gelişimini sağlayacak ekosistemin güçlendirilmesi, sürdürülebilir, etkin kaynak kullanımıyla yeşil dönüşümün desteklenmesi gibi önemli maddeleri içeriyor. Kamu kuruluşları tarafından büyük bir ilgi ile gündeme alınan bu düzenlemelerin ışığında Türkiye finans piyasası düzenleyicileri de yeşil finansman çerçeve ve kurallarını oluşturmak için önemli çalışmalar gerçekleştirdi; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Sürdürülebilir Finansman Çerçeve Dokümanı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yayınladığı Yeşil Borçlanma Aracı ve Yeşil Kira Sertifikası Taslağı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) “Yeşil Mutabakat Eylem Planı”nda belirlenen sorumlulukları çerçevesinde oluşturduğu Sürdürülebilir Bankacılık Strateji Planı bu çalışmaların başında geliyor. Garanti BBVA; yeni fırsatları tespit etmek, ortaya çıkan en iyi uygulamaları ve ürün örneklerini belirlemek ve Türkiye’de sürdürülebilir finans ve kalkınma konusunda öncü konumu koruyabilmek için, Kurumsal, Ticari, KOBİ ve Bireysel Bankacılık segmentlerinin tümüne yaydığı kapsayıcı sürdürülebilir finans ürünlerini sürekli geliştirme çabasını sürdürüyor. BDDK ve TBB iş birliğinde Kasım 2021'de gerçekleştirilen Sürdürülebilir Bankacılık Çalıştayı'nda gündeme gelen Türkiye'de yeşil finansman alanındaki taksonomi çalışmaları, önümüzdeki dönemde beklenen düzenlemeler açısından da oldukça olumlu bir gelişme olarak değerlendirilen Sürdürülebilir Bankacılık Stratejik Planı'nda da yerini aldı. Garanti BBVA, Türk bankacılık sektöründe kamu ve özel sektör iş birliklerine yönelik faaliyetlerini devam ettirecek ve gerekli çerçevelerin oluşturulmasında bilgi
  birikimini aktarmayı sürdürecek.

 • 2021 Performansı

  Düşük Karbonlu Ekonomiye Geçişin Finansmanı

  Garanti BBVA, yenilenebilir enerji finansmanındaki öncü konumunu bir adım öteye taşıyarak 2021 Mart ayında, Türkiye’de sektöre yön veren bir ilke daha imza attı ve kömürden çıkış taahhüdünü duyurdu. Çevresel ve Sosyal Kredi Politikalarını güncelleyen Banka, kömür santralleri ve madenleriyle ilgili yeni yatırımları finanse etmeyeceğini ve en geç 2040 yılında portföyündeki kömürle ilgili riskleri sıfırlayacağını taahhüt etti. Garanti BBVA, sektördeki öncü duruşunu ve sürdürülebilir kalkınma vizyonunu Türkiye’de bu taahhüdü açıklayan ilk banka olarak kanıtlamış oldu.

  Garanti BBVA, Ekim 2015’te karbon fiyatlaması, ormansızlaşmanın azaltılması, iklim değişikliği adaptasyonuyla su risklerinin yönetilmesi ve yeşil ofis standartlarının oluşturulması konularına odaklanan İklim Değişikliği Eylem Planı’nı yayımladı. Bu Eylem Planı ile yeni enerji üretim yatırımlarına aktarılan toplam kaynağın en az %60’ının yenilenebilir yatırımlara yönlendirilmesini de taahhüt etti. Bu oran önceki yıllar gibi 2021 yılında da taahhüdün çok üzerinde, %100 olarak gerçekleşti. 2021 yılı sonu itibarıyla, Proje ve Satın Alım Finansmanı kapsamında tahsis edilen krediler içerisindeki yeşil varlıkların oranı %24, toplam hacmi ise 2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Proje ve Satın Alım Finansmanı portföyünde, elektrik üretimi amacıyla tahsis edilen kredilerin içerisindeki yeşil varlık oranı %67; enerji, otoyol, havalimanı, liman ve sağlık kampüsü projelerinin dahil olduğu altyapı projeleri içindeki yeşil varlık oranı ise %33 olarak gerçekleşti. Garanti BBVA, 2021 yılında da Türkiye'nin faaliyetteki kurulu gücü içerişinde %22,5 pazar payı ile rüzgar enerjisi sektöründe liderliğini korumaya devam ediyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarına sağladığı kümülatif finansman tutarı 6 milyar ABD dolarını aştı. 2014 yılından beri Proje Finansmanı kapsamındaki yeni elektrik üretimi projelerinde %100 yenilenebilir enerjiye finansman sağlayan Banka'nın toplam portföyündeki kömür riski %2 seviyesine indi. 2021 yılında Garanti BBVA’nın finansmanında yer aldığı faaliyetteki güneş, rüzgar ve hidroelektrik santrali projeleri aracılığıyla Türkiye için güncel ortalama şebeke emisyon faktörüne göre toplam engellenen emisyon tutarı 8,48 milyon tCO2e oldu.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as