Etki Odaklı Yatırım Anlayışıyla Herkes İçin Ortak Değer Yaratılması

Etki Odaklı Yatırım Anlayışıyla Herkes İçin Ortak Değer Yaratılması

Garanti BBVA, düşük karbonlu ve kapsayıcı büyüme için sunduğu finansal araçları çeşitlendiriyor ve uluslararası finans kuruluşlarıyla sürdürülebilir kalkınma odaklı iş birlikleri gerçekleştiriyor. Farklı ihtiyaçlara yönelik ürün ve hizmetler geliştirerek, sürdürülebilir ekonomiye geçişi kolaylaştıran araçlar sunmaya özen gösteriyor. 2021 yılında etki odaklı yatırım anlayışıyla sürdürülebilir kalkınmaya sağlanan katkı 60 milyar TL’ye ulaştı.

Bunun yanı sıra üyesi olduğu BBVA Grubu, 2018 yılında sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliği ile mücadele etmek için 100 milyar Euro finansman taahhüdünü 200 milyar EURO'ya arttırdı.

(4) https://www.bbva.com/en/infographic-2025-pledge/

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as