Faaliyetlerimizin Çevresel Etkileri

Faaliyetlerimizin Çevresel Etkileri

Dolaylı etkilerinde paydaşlarına çevre konusunda yenilikçi çözümler sunan Garanti BBVA, doğrudan etkilerinde de çevre dostu öncü uygulamalar yapmaya devam ediyor. 2020 yılında Garanti BBVA, Paris Anlaşması’yla öngörülen en fazla 1,5 °C’lik sıcaklık artışı hedefiyle uyumlu Bilime Dayalı Hedefler (Science Based Targets) çerçevesinde, karbon emisyonlarını 2025’e kadar %29, 2035’e kadar %71 azaltma hedefi açıklayarak Türkiye’de böyle bir hedef yayımlayan ilk şirket oldu. 2020 sonunda faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları %75 azaltan Banka, kalan emisyonları için karbon kredisi satın alarak, azaltım hedefinden 15 yıl önce karbon nötr banka oldu. 

Garanti BBVA 2021 yılında da faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonlar için karbon kredisi satın alarak ikinci kez karbon nötr banka oldu. Karbon nötr duruşunu bir adım öteye taşıyarak karbon kredisini küresel karbon piyasasında öne çıkan ormansızlaşmayı engelleme projesinden sağladı. Aynı zamanda tüketilen enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini kanıtlayan IREC sertifikası alarak karbon nötr duruşunu pekiştirdi. 2021’de, 870 Garanti BBVA şubesi ve 56 binada, 87 GWh’lık elektrik ihtiyacının tamamı için yenilenebilir enerji sertifikası sağlandı. Böylece yaklaşık 2,5 milyon ağacın azaltabileceği sera gazı miktarına denk gelen 39.832 tCO2e karbon emisyonu engellenmiş oldu. Garanti BBVA Mayıs 2021’de 100 adet lokasyonda uyguladığı altyapı izlenmesi ve kontrolü sayesinde elektrik tüketimlerinin sınırlandırılması için Uzak Göz Sistemi'ni kurdu. Devreye alınan sistem sayesinde Banka lokasyonlarının elektrik tüketimlerinde 2020 yılı eş aylarına kıyasla %15 tasarruf sağladı. Banka’nın karbon ayak izi kapsamında uzun yıllardır yürüttüğü çalışmalar sonucunda karbon yoğunluğunda yıllar içinde önemli bir azaltım sağlandı. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin hayata geçirildiği 2012 yılından bu yana Banka’nın karbon yoğunluğu %96 azaldı.

2021 yılında Garanti BBVA, iklim değişikliği ilgili hedefleri içeren Eko-Verimlilik Planı’nı yayınladı. Plan, yenilenebilir enerji kullanımı ve su tüketiminin azaltımı hedeflerini içeriyor. Banka, 2021- 2025 yılları arasında her yıl enerji tüketiminin en az %80'ini yenilenebilir enerjiden karşılamayı ve metrekare başına su tüketimini azaltmayı hedefliyor. 2019 yılında, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilen, yeşil bina derecelendirme sistemlerinden biri olan LEED tarafından, Zincirlikuyu Genel Müdürlük binası kapsamında Platinum Sertifika almaya hak kazanan Garanti BBVA, LEED Platinum Sertifikası’na sahip Türkiye’den tek banka oldu. Zincirlikuyu Genel Müdürlük binasının yanı sıra Kızılay Hizmet Binası, Yeni Binalar kategorisinde Platin sertifikaya sahip tek banka binası. Ayrıca, Pendik Teknoloji Kampüsü, Sivas Müşteri İletişim Merkezi ve Karşıyaka İzmir Binası ise LEED Gold Sertifikalı olma özelliği taşıyor. Garanti BBVA 2019 yılında imzacısı olduğu İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, Global Compact Türkiye ve TÜSİAD öncülüğünde kurulan İş Dünyası Plastik Girişimi kapsamında somut taahhüdünü 2021 yılında açıkladı. 2023 yılına
kadar 318,6 ton plastik azaltımı ve kullanım önleme beyanıyla Banka, iş dünyasının plastik kirliliği ile mücadelesine desteğini somut bir şekilde taahhüt etti. Garanti BBVA, çevreye duyarlı ve öncü çalışmalarını önümüzdeki yıllar içerisinde geliştirmeye devam ederek hem toplumsal hem de çevresel faydaya katkı sağlamaya devam edecek.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as