Genel Yaklaşımımız

Genel Yaklaşımımız

Garanti BBVA, stratejik hedeflerinden biri olan sürdürülebilirliğin desteklenmesi için 15 yıldır iklim krizi ile mücadele ve kapsayıcı büyümeye odaklanarak sürdürülebilir kalkınma yönünde çalışmalarını sürdürüyor. Sektöre yön veren bilgi birikimi ve tecrübesiyle Banka, iklim değişikliği kaynaklı risk yönetiminin yanı sıra, sürdürülebilir kalkınmanın fırsatlarını da kucaklayan iş modeliyle piyasadaki sürdürülebilir büyümeye öncülük ediyor. Bu kapsamda Garanti BBVA, yeni fırsatları tespit etmek, en
iyi uygulamalar ile ürün örneklerini belirlemek ve Türkiye’de sürdürülebilir finans ve kalkınma konularında liderliğini sürdürmek için emsalleriyle ve iş dünyasıyla küresel seviyede iş birliği yapıyor.


Garanti BBVA, düşük karbonlu ekonomi ve kapsayıcı büyüme için sunduğu finansal araçlarını çeşitlendiriyor ve uygun maliyetli fonlama için uluslararası finans kuruluşlarıyla iş birliklerini sürdürüyor. Entelektüel sermayesinden faydalanarak, dünya çapında öncü uygulamaları ve sürdürülebilir finans kriterlerini içeren yenilikçi finansman kaynaklarını ülkemize kazandırıyor.

Ekonominin sürdürülebilir kalkınmasında kilit rol oynayan KOBİ’lerin, micro işletmelerin, kadın girişimcilerin ve tüm girişimcilerin finansal ihtiyaçlarına çözümler üretmenin yanı sıra hem büyümelerini desteklemek, hem de çevre, toplum ve etik alandaki performanslarını geliştirmelerine yardımcı olmak Garanti BBVA’nın hedefleri arasında yer alıyor. Garanti BBVA, sorumlu ve sürdürülebilir kalkınmaya odaklanarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Hedefleri kapsamında 16amaca ve 59 hedefe aktif katkıda bulunuyor.

Garanti BBVA uzun yıllardır yurt içi ve yurt dışındaki platformlarda yer alarak iş dünyası, hükümetler, politika yapıcılar ve pek çok ulusal ve uluslararası kuruluşla yaygın ve üst düzeyde bir etkileşim sağlıyor. Bu anlamda Garanti BBVA, Birleşmiş Milletler Net-Sıfır Bankacılık Birliği (Net-Zero Banking Alliance NZBA), Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri Çalışma Grubu ile Global Compact Türkiye, SKD Türkiye (İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği), Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Sürdürülebilir Büyümede Finansal Sektörün Rolü Çalışma Grubu ve Türkiye Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD) Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu gibi 48 çalışma grubunda yer alıyor, pek çok platformu içeren toplam 29 inisiyatife aktif katılım sağlıyor veya başkanlık ediyor.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as