Müşterilere İşlerini Sürdürülebilir Bir Şekilde Büyütmelerinde Destek Olunması

Müşterilere İşlerini Sürdürülebilir Bir Şekilde Büyütmelerinde Destek Olunması

Garanti BBVA, ekonominin sürdürülebilir kalkınmasında kilit rol oynayan KOBİ’lerin, kadın girişimcilerin ve girişimcilerin finansal ihtiyaçlarına çözümler üretmenin yanı sıra hem büyümelerini ve sürdürülebilirliklerini desteklemeyi, hem de çevre, toplum ve etik alandaki performanslarını geliştirmelerine yardımcı olmayı hedefliyor. Bu kapsamda insan kaynağı ve entelektüel sermayesinden de yararlanarak eğitimler ve danışmanlık hizmetleri veriyor, çeşitli platformları müşterilerinin kullanımına sunuyor ve iş birlikleri kuruyor. KOBİ’lerin ekonomik sürdürülebilirliğine sunduğu destek ile dolaylı yoldan istihdam fırsatları da yaratıyor ve Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunuyor.

 

  • Öngörüler

    Garanti BBVA 2021 yılında ve diğer yıllarda da, kapasite geliştirme çalışmalarında, girişimcilik, dijitalleşme, sürdürülebilir finans ve iklim değişikliği ile mücadele ile çevresel ve sosyal risk yönetimi konularını öne çıkarmaya devam edecek. Paydaşların bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarını sağlayan zirve ve toplantılar düzenlenmesi ve ortaya çıkan yeni trendlerle ilgili bilgilendirici eğitimlerin verilmesi müşterilere sunulan destekte kilit rol oynamaya devam edecek. Ortaklıklar ve ihtisaslaşmış ekipler kurarak sürdürülebilir finans ve dijitalleşme gibi konularda teknolojik altyapıdan da faydalanarak teknik destek verilmesi de önümüzdeki yıllarla ilgili yol haritasının bir parçası olacak. Müşterilerin çevresel ve toplumsal eğilimler konusunda bilgilendirilmesi önemli bir yer tutmaya devam edecek.

    Kapasite geliştirme çalışmalarının kurgulanmasında Birleşmiş Milletler bünyesindeki platformlar gibi uluslararası mevcut kanal ve platformlardan yararlanılacak.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as