Ortaklıklar Aracılığıyla Yeni Sürdürülebilir Uygulamaların Devreye Alınması

Ortaklıklar Aracılığıyla Yeni Sürdürülebilir Uygulamaların Devreye Alınması

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), 2030 yılı hedeflerine ulaşılmasında iş birliğinin ve ülke hükümetlerinden bireylere kadar tüm paydaşlar arasında iş birliğinin önemine vurgu yapıyor.

Garanti BBVA, sürdürülebilir finans ve kalkınma inisiyatiflerinin uygulanmasındaki lider pozisyonu doğrultusunda, önemli paydaşlarla yeni ortaklıklar kuruyor ve katılımlarını sağlayarak sektörü dönüştürüyor.

Garanti BBVA uzun yıllardır yurt içi ve yurt dışındaki platformlarda yer alarak iş dünyasının, hükümetler ve politika yapıcıların, pek çok ulusal ve uluslararası kuruluşla yaygın ve üst düzeyde etkileşimini sağlıyor.

UNEP FI Sorumlu Bankacılık Prensipleri Çalışma Grubu toplantıları ile Global Compact Türkiye, SKD Türkiye, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Sürdürülebilir Büyümede Finansal Sektörünün Rolü Çalışma Grubu ve TÜSİAD Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu toplantılarına aktif katılım sağlıyor veya başkanlık ediyor.

 • 2021 Faaliyetleri

  Garanti BBVA Kurumsal, Yatırım Bankacılığı ve Global Piyasalar'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin, SKD Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam etti. Türkiye’nin gayri safi yurt içi hasılasının %15’ini temsil eden 19 sektörden toplam 68 üyesiyle SKD Türkiye, 2004 yılından beri iş dünyasının sürdürülebilirliği temel stratejilerinden biri haline getirmesi için çalışıyor.

  Oluşturulması için dünya genelinde davet alan 30 banka arasında Türkiye’den tek banka olan ve Eylül 2019'da New York'ta lansmanı yapılan UNEP FI Sorumlu Bankacılık Prensipleri 200 imzacıya ulaştı. BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Paris İklim Anlaşması’nın hedeflerine önemli katkı sağlaması beklenen ‘Sorumlu Bankacılık Prensipleri’; Uyum, Etki, Müşteriler, Paydaşlar, Yönetişim ve Hedef Belirleme, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik olmak üzere altı alana odaklanıyor. Garanti BBVA 2020 Entegre Faaliyet Raporu’nda, UNEP FI Sorumlu Bankacılık Prensipleri kapsamındaki ilk Etki Raporu’nu da paydaşları ile paylaşıyor.

  Özel sektörün 2030 Gündemi’ni iş modellerine entegre etmesi için attığı yenilikçi adımlarla Garanti BBVA, 2020 yılında, Euromoney tarafından Sürdürülebilir Finans Konusunda Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi’nin En İyi Bankası seçilirken; Global Finance tarafından Orta ve Doğu Avrupa’nın Sürdürülebilir Finansta En İyi Yatırım Bankası & Türkiye’nin En İyi Yatırım Bankası ödüllerine lâyık görüldü. Garanti BBVA yine 2020'de, Türkiye'nin önemli projelerinde sağladığı proje finansmanı kredileri ve sürdürülebilir finans alanında yaptığı öncü ve yenilikçi çalışmaları ve sektöre liderlik eden yatırım anlayışı sayesinde; dünyanın önde gelen finans dergilerinden The Global Economics tarafından, Türkiye’nin Sürdürülebilir Finans Konusunda En İyi Bankası ve Türkiye’nin En İyi Yatırım Bankası ödüllerini almaya hak kazandı. 2019 yılında Rüzgar Enerjisi Santrali projesi kapsamında imzalanan ve dünyada bir ilk olan Cinsiyet Eşitliği Kredisi yapısı, IJ Global tarafından Yılın En Yenilikçi Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Kredisi ödülüne lâyık görülürken; United Nations Global Compact (UNGC) Ukrayna Yerel Ağı tarafından İnsan kategorisinde Garanti BBVA, Ortaklık Ödülü’nün sahibi oldu.

  Garanti BBVA, dünyanın önde gelen sürdürülebilirlik endekslerinden biri olan Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi Gelişmekte Olan Piyasalar kategorisinde 7 kez üst üste yer almayı başaran, Türkiye’de faaliyet gösteren tek şirket olmayı başarırken, Endeks’te Türkiye’den yer alan tek banka oldu. BIST Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yönetim Endeksleri’nde de yer almaya devam eden Garanti BBVA, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde Türkiye’den 2017 yılından beri 6 yıl üstü üste yer alan tek şirket olurken; FTSE4Good Gelişmekte olan Piyasalar Endeksi’ndeki yerini de koruyor.

   

 • Öngörüler

  Garanti BBVA; yeni fırsatları tespit etmek, ortaya çıkan en iyi uygulamaları ve ürün örneklerini belirlemek ve Türkiye’de sürdürülebilir finans ve kalkınma konusunda lider kalabilmek için emsalleriyle ve tedarikçileriyle küresel seviyede iş birliği yapması gerektiğinin bilincinde. Özellikle 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan küresel COVID-19 salgını, salgın sonrası yeni ekonomik modellerin oluşumunda; sürdürülebilir kalkınmanın ve bu yolda kurulacak olan iş birliklerinin önemini bir kez daha hatırlattı.

  Tüm dünyada hem devletler hem de iş dünyası tarafından pandemi sonrası kurulacak olan yeni düzenin sürdürülebilirlik odağında olması gerektiği önemle vurgulandı. Özellikle Avrupa Birliği (AB) gibi sürdürülebilir kalkınmayla doğrudan ilgili organizasyonlar, süreç sonrası iyileşmeyi yeşil ve sürdürülebilir kriterler çerçevesinde planlamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde, AB’nin 1 trilyon Euro değerindeki 7 yıllık bütçe teklifi ve 750 milyar Euro değerindeki kurtarma paketinin, yeşil ve dijital dönüşüm koşullarına uygun olarak kullanılacağı ve bu bütçenin %25’inin iklim krizi ile mücadele için ayrılacağı açıklandı.

  Bununla paralel olarak AB ekonomisini sürdürülebilir kılmak amacıyla oluşturulan ve Avrupa ekonomisinde büyük dönüşüm potansiyeline sahip, politika girişimi Avrupa Yeşil Mutabakatı (2) ile 2050 yılına kadar Avrupa'nın karbon nötr olması ve ekonomik büyümenin kaynak kullanımından bağımsız olması kararlaştırıldı. Mutabakat içerisinde detaylandırılan dönüşüm planı, Türkiye’deki şirketlerin dönüşümü için de büyük fırsatlar barındırıyor. Bu bağlamda, Garanti BBVA, Türkiye’de öncü olduğu sürdürülebilir borçlanma araçları ve yeşil/sürdürülebilir kredi seçenekleriyle, müşterilerini bu alanda desteklemeye devam edecek.

  Özellikle, AB Yeşil Mutabakatı ile ekonomik sistemler içerisine yerleşecek olan sınırda karbon düzenlemesi gibi uygulamalar, AB ile ihracat ilişkisine sahip tüm ülkelere ve sektörlere -özellikle de- karbon yoğun sektörlere ek vergi yükümlülükleri getirecek. Ticaret ilişkisinden olumsuz anlamda etkilenmek istemeyen tüm özel ve kamu oyuncularının, salgın sonrası yeşil iyileşmeye katkıda bulunması gerekecek.

  Salgın dönemi etkisiyle yeşil ve sürdürülebilir yatırımlara olan ilgi, birtakım riskleri de beraberinde getiriyor. Özellikle, sürdürülebilir yatırımların gerçekten sürdürülebilir olup olmadığını anlamak, toplam hacim büyüdükçe çok daha zor hale geliyor. Bu yüzden sektör oyuncuları, yatırımlarına karar vermeden önce her şeyi açık bir şekilde bulabileceği rehberlere ihtiyaç duyuyor. Bu konuda, Kredi Piyasası Birliği (Loan Market Association) ve Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği’nin (International Capital Market Association) yayınladığı standartlar bulunuyor.

  Neye yeşil ya da sürdürülebilir denilebileceğine ilişkin tanımlamalar konusundaki en önemli adım ise Avrupa Birliği tarafından Haziran 2020’de yayımlanan AB Taksonomisi (3) oldu. Taksonomi, çevresel alanda hangi yatırımların sürdürülebilir olduğunu kapsamlı bir şekilde tanımlıyor. Taksonomi, bir sözlük görevi görürken; aynı zamanda AB’deki büyük firmaların ve finansal kuruluşların sürdürülebilir finans faaliyetlerine raporlama zorunluluğu getiriyor.

  Sürdürülebilirlik alanında, özellikle de iklim değişikliği ile ilgili konularda raporlamanın öneminin giderek arttığına tanık oluyoruz. Öyle ki artık devletler bu konuda zorunluluklar getirmeye başladı. Örneğin, Birleşik Krallık 2025 yılına kadar TCFD raporlamasının zorunlu hale geleceğini açıkladı. Taksonomi çalışmaları genişledikçe; bu raporlamalar çok daha geniş bölgelere ve sektörlere yayılacak. Buna ek olarak, Ekim 2020’de Sermaye Piyasaları Kurulu tarafından yayımlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi de, Türkiye’deki şirketlerin ÇSY konularındaki farkındalığının artması ve bu alandaki şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin yaygınlaşması yolunda atılan en önemli adımlardan biri oldu. Garanti BBVA, önümüzdeki dönemde de, bu alanda kazanılan bilgi birikimlerini, müşterilerine tıpkı bir danışman niteliğinde aktarmayı ve Türkiye’de yeşil yatırımların gelişimini desteklemeyi hedefliyor.

  Garanti BBVA, Türk bankacılık sektöründe esas olarak finans dışı risk yönetimi yaklaşımlarının iyileştirilmesine odaklanacak. Ayrıca kamu ve özel sektör iş birliklerini artırmaya yönelik faaliyetlere destek verecek. BBVA Grubu’nun bir üyesi olarak Banka, iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir kalkınmanın finansmanına destek vermeyi amaçlayan BBVA Grubu Sürdürülebilir Finans Taahhüdü’ne katkı vermeye devam edecek.

  (2) https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

  (3) https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en

   

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as