Toplumsal Yatırım Programları

Toplumsal Yatırım Programları

 • Nitelikli Eğitim

  Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan 4.’sü olan “Nitelikli Eğitim” kapsamında dünya çapında yeterli gelişimin kaydedilmediği gerçeği, günümüzde eğitim fırsatlarının yaygınlaştırılmasının önemini ortaya koyuyor. Bu kapsamda yaratılacak ortak değer; günümüz teknolojisi ve dijitalleşme ile hızla değişen dünyanın ve çağımızın gereksinimlerinin sağlanması, genç nesillerin geleceğe daha iyi hazırlanması için yetenek açığının kapatılmasıyla gerçekleşiyor.

  Garanti BBVA tarafından 2008 yılında kurulan Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), eğitimin en önemli odak noktalarından olan öğretmenlerin özel bilgi, beceri ve tutum gerektiren bir meslek olarak toplum algısında hak ettiği değere ulaşmasına ve onların geleceğe yön veren kuşakların çağdaş ve sağlıklı bir dünya yaratabilmeleri için yetiştirilmesinde liderlik etmelerine katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. 

  Garanti BBVA ve Öğretmen Akademisi Vakfı iş birliğiyle 2017’de hayata geçirilen 5 Taş-Sosyal ve Finansal Liderlik Programı; ilkokul düzeyinde görev yapan öğretmenlerin sosyal ve finansal okuryazarlık konusunda bilgilerine katkı sağlıyor ve çocuk merkezli yaklaşımla aktif öğrenme yöntemlerini kullanarak bu becerileri öğrencilere de kazandırmalarına destek oluyor. Öğrencilere sosyal ve finansal konularda farkındalık kazandırılırken nihai olarak ‘’İyi Vatandaş Olma’’ bilinci aşılanması hedefleniyor. 5 modülden oluşan projede, “Kişisel Anlayış ve Keşif”, “Haklar ve Sorumluluklar”, “Tasarruf ve Harcama Bilinci”, “Planlama ve Bütçeleme” ile “Sosyal ve Finansal Girişim” konularında, eğitimler veriliyor ve çeşitli aktiviteler düzenleniyor.

  ÖRAV, öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecini en etkin şekilde yönetebilmeleri için onlara destek olacak kazanımları sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevedeki çalışmalarından biri olan Mesafe Tanımayan Öğretmenler web seminerleri serisi, ÖRAV’ın uzaktan eğitim platformu olan eKampüs üzerinden gerçekleştiriliyor. 17 ayrı konu başlığından oluşan bu web seminerleri serisi, yıla yaygın bir şekilde Türkiye'nin 81 ilinde yapılmak üzere 2020’nin Eylül ayı itibarıyla hayata geçti.

  Garanti BBVA’nın Tohum Otizm Vakfı Sürekli Eğitim Birimi’ne verdiği destek 2020 yılında da devam etti. Tohum Otizm Vakfı bu çerçevede; özel eğitim alanında hizmet vermekte olan eğitimcilere, otizmli çocuk sahibi anne-babalara, konuyla ilişkili uzmanlara ve üniversite öğrencilerine yönelik, otizm konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler veriyor.

  Spor ve beden eğitimi, akademik performansı ve öğrenme başarısını iyileştirmenin yanı sıra çocukları ve gençleri örgün ve yaygın eğitime devam etmeye ve katılım göstermeye motive edebiliyor. Spor, tolerans ve kaynaştırma gibi devredilebilen yaşam becerilerini ve kilit değerleri öğretebiliyor ve okul dışında öğrenme fırsatlarına işaret edebiliyor. Spor toplumsal cinsiyet eşitliğini savunup cinsiyetçi kalıpları sorgulatabiliyor ve kapsayıcı güvenli alanlar sunabiliyor.

  Bu bakış açısıyla Garanti BBVA, 2001 yılından bu yana 12 Dev Adam (A Milli Erkek Basketbol Takımı), 2005’ten bu yana Potanın Perileri (A Milli Kadın Basketbol Takımı), 2013 yılından beri de 12 Cesur Yürek (Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı) ve 12 Cesur Bilek (Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli Takımı) takımlarını destekliyor. 12 Dev Adam’ın verdiği ilhamla başlatılan 12 Dev Adam Basketbol Okulları projesi, geleceğin 12 Dev Adamları ve Potanın Perileri’ni bulup yetiştiriyor.

 • Girişimcilik

  Garanti BBVA, KOBİ segmentinde yer alan müşterilerini desteklemek için Kadın Girişimci Yönetici Okulu, Kadın Girişimci Buluşmaları gibi eğitim ve beceri geliştirme programları yürütüyor.

  Bu programlar sayesinde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda pozitif bir etki yaratıyor. Garanti BBVA aynı zamanda, girişimcilerin her alandaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2015 yılında Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı’nı hayata geçirdi. Program kapsamında; bu yıl 5 girişimciye ev sahipliği yapılarak girişimlere; ofis ortamı, mentorluk, iş ağı kurma, pazarlama ve eğitim destekleri gibi konularda yardımcı olundu. Girişimcilerin aldığı toplam yatırım tutarı 22 milyon TL’yi aştı.

 • Kültür - Sanat

  Kültürel hayata aktif katılım, bireysel ve kolektif kültürel özgürlüklerin geliştirilmesi, maddi ve manevi kültürel mirasların korunması ve farklı kültürel anlatımların korunarak tanıtılması gibi kültürel konular, insan gelişiminin ve sürdürülebilir kalkınmanın başlıca unsurlarından.

  Garanti BBVA’nın kültürel hayata aktif katılımı desteklemek için bünyesinde faaliyet gösteren Platform Garanti Güncel Sanat Merkezi, Osmanlı Bankası Müzesi ve Garanti Galeri’yi 2011 yılında tek çatı altında toplayıp kâr amacı gütmeyen bir kurum olarak yapılandırması ile hayata geçen SALT topluma ve kültürel gelişime katkı sağlıyor.

  Garanti BBVA ayrıca kültürel etkinliklerin yaygınlaşması için de gayret gösteriyor. 23 yıldır İstanbul Caz Festivali’nin festival sponsoru olan Garanti BBVA, aynı zamanda “Garanti BBVA Konserleri” ve “Garanti BBVA ile Sesini Aç” projeleri ile İstanbul’un önde gelen müzik mekanlarına destek veriyor.

   

 • Çevre

  Garanti BBVA, 29 yıldır WWF-Türkiye’nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ana sponsoru. Dünya çapındaki çalışmalarıyla gezegenin sürdürülebilirliğine katkı sağlayan WWF, 100’den fazla ülkede 6.200 çalışanıyla dünyanın en büyük doğa koruma kuruluşlarından biri. WWF-Türkiye denizler, tatlı sular, yaban hayat, iklim-enerji, orman ve gıda alanlarında projeler yürütüyor.

  Garanti BBVA ayrıca WWF tarafından her yıl dünyadaki çevre sorunlarına dikkat çekmek için düzenlenen Dünya Saati hareketini de destekliyor. Aynı zamanda WWF-Türkiye’nin Yeşil Ofisler ağının parçası ve vakfın doğa koruma çalışmalarına çalışan gönüllüğü ile katkıda bulunuyor.

  Garanti BBVA, dünyanın en güçlü yeşil Sivil Toplum Kuruluşu olarak tanınan, iklim değişikliği ile mücadelede ve doğal kaynakların korunması alanlarında faaliyet gösteren, CDP’nin Türkiye ofisi olan CDP Türkiye’nin de ana destekçisi.

 • Sosyal Etki Analizi

  Garanti BBVA, devam etmekte olan programlarının hedef kitlesi nezdinde yarattığı değeri ve sosyal etkisini değerlendirmek amacıyla Yatırımın Sosyal Getirisi (SROI) (4) yöntemiyle Sosyal Etki Analizi gerçekleştirmektedir.

  (4) Yatırımın Sosyal Getirisi (Social Return on Investment-SROI): SROI projelerin sosyal etkisini ölçmek için geliştirilmiş bir yaklaşım. Teknik literatürde 1:1’in üzerinde SROI değerine sahip projeler sosyal getiri anlamında başarılı projeler olarak nitelendiriliyor. Finans dünyasında ise, 2:1 oranında bir oran oldukça başarılı bir sonuç olarak kabul ediliyor. 

 • 2020 Faaliyetlerimiz

  2020 yılında ÖRAV 81 ilde 19.529 öğretmene ulaşırken eKampüs web sitesinin aktif kullanıcı sayısı 18.340 oldu.

  2020 yılında 78 şehirde uygulanan 5 Taş - Sosyal ve Finansal Liderlik Programı ile 564 öğretmen ve 9.000 öğrenciye ulaşıldı.

  Mesafe Tanımayan Öğretmenler web seminerleri serisi 2020 içinde, 4 ayda 14.939 öğretmene ulaştı.

  Garanti BBVA desteği ile Tohum Otizm Vakfı tarafından yürütülen çalışmalarda 2020 yılında 3.152 kişiye ulaşıldı.

  2020 yılında, SALT yapılarında gerçekleşen etkinliklere 2.013 katılımcı eşlik etti. SALT’ın tüm yapılarını ise toplam 144.663 kişi ücretsiz olarak ziyaret etti. 2020 yılı Mart ayından beri çevrimiçi gerçekleşen etkinliklere ise 114.534 kişi katıldı.


  2020 yılında Garanti BBVA’nın ana sponsorluğunu üstlendiği basketbol milli takımları Avrupa Şampiyonası eleme gruplarında mücadele etti. Potanın Perileri, 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası ve 12 Dev Adam ise 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası eleme maçlarında ülkemizi temsil etti.

  Bu bağlamda Garanti BBVA’nın 2020 yılı içindeki toplumsal yatırım programları 60 milyon TL’ye ulaştı.

 • Öngörüler

  Garanti BBVA, gerçekleştirdiği toplumsal yatırımlarını, ortak değer yaratan bir çizgide geliştirmeyi hedefliyor. 2021 yılında da kendi öncelikli alanları olan nitelikli eğitim, girişimcilik, kültür-sanat ve çevre alanlarında yüksek sosyal etki yaratma odaklı yatırım yapmaya devam edecek.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as