Desteklenen İnisiyatifler

Garanti BBVA, sürdürülebilirlik alanındaki gelişmeleri yakından takip ediyor, bu konudaki inisiyatiflere aktif olarak katılıyor.

Garanti BBVA uzun yıllardır yurt içi ve yurt dışındaki platformlarda yer alarak iş dünyası, hükümetler, politika yapıcılar ve pek çok ulusal ve uluslararası kuruluşla yaygın ve üst düzeyde bir etkileşim sağlıyor. Bu anlamda Garanti BBVA, Birleşmiş Milletler Net-Sıfır Bankacılık Birliği (Net-Zero Banking Alliance NZBA), Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri Çalışma Grubu ile Global Compact Türkiye, SKD Türkiye (İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği), Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Sürdürülebilir Büyümede Finansal Sektörün Rolü Çalışma Grubu ve Türkiye Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD) Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu gibi 48 çalışma grubunda yer alıyor, pek çok platformu içeren toplam 29 inisiyatife aktif katılım sağlıyor veya başkanlık ediyor

    Üyeliklerimiz:

Girişim /Kuruluş

Katılma Tarihi

Net Sıfır Bankacılık Birliği 2021
Etki Yatırımı Derneği 2021
İş Dünyası Plastik Girişimi 2019
UNEP FI Sorumlu Bankacılık Prensipleri Çalışma Grubu 2018
Büyük Menderes Havzası Temiz Üretim Hareketi 2018
%30 Kulübü Türkiye 2017
İklimle İlgili Finansal Açıklamalara İlişkin Görev Gücü 2017
Karbon Fiyatlaması Liderlik Koalisyonu (CPLC) 2017
YASED – Uluslararası Yatırımcılar Derneği 2017
Hedef Cinsiyet Eşitliği 2017
Aile İçi Şiddetle Mücadele 2017
UNGC 2017
TÜSİAD 2016
Paris Eylem Taahhüdü 2016
Bilime Dayalı Hedefler 2016
‘HeforShe’ 2015
CDP Su Programı 2015
Entegre Raporlama Türkiye Ağı 2015
Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) 2014
Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) 2013
WWF Yeşil Ofis 2013
Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) İş Ağı 2013
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (BMKİS) 2012
Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) 2012
HP Gezegen Ortaklığı Programı 2012
Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) 2012
BM Çevre Programı – Finans İnisiyatifi (UNEP – FI) 2011
CDP İklim Değişikliği Programı 2010
Türkiye Bankalar Birliği 1958

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as