Sürdürülebilirlik Kilometre Taşları

 • Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcımız Ebru Dildar Edin İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin başkanı seçildi.
 • Dünyanın önde gelen finans dergilerinden biri olan Euromoney’nin Mükemmellik Ödülleri’nde Sürdürülebilir Finans konusunda Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi’nin En İyi Bankası unvanını aldık.
 • Bloomberg Finansal Hizmetler Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne Türkiye’den dahil edilen ilk ve tek şirket olduk.
 • Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) ve Güney Ege Kalkınma Ajansı ile birlikte Büyük Menderes Havzasında gerçekleştirilen Tekstil Sektöründe  Temiz Üretim projesine desteğimizi açıkladık.
 •  Zorlu Enerji’ye sağladığımız 10 milyon ABD Doları tutarındaki kredinin faizini şirketin sürdürülebilirlik performansına endeksleyerek Türkiye’nin ilk Yeşil Kredi anlaşmasını gerçekleştirdik.
 • Birleşmiş Milletler çatısı altında toplanan; 5 ayrı kıtadan toplam aktif büyüklüleri 17 trilyon ABD Doları’nı aşan ve  28 bankanın ortak çalışması sonucunda belirlenen ‘Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ne Türkiye’den katkı sağlayan tek banka olduk.
 • Kadın girişimcilere kullandırılmak üzere IFC ile gelişmekte olan piyasalardaki bir özel bankanın ilk sosyal bono ihracını gerçekleştirdik.
 • Türkiye’de en geniş kapsamda uygulanan ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi olan ve LEED sertifikalı Pendik Teknoloji Kampüsümüzü hayata geçirdik.
 • Öz tüketimimizi karşılamak amacıyla Bodrum, Antalya ve Sivas Çağrı Merkezi hizmet noktalarımızda, 3 çatı tipi güneş enerjisi santrali hayata geçirdik.
 • Türkiye’nin ilk Yeşil Proje Finansmanı’na ilişkin kredi anlaşmasını, 4 yerli ve 2 yabancı banka katılımıyla Akfen Yenilenebilir Enerji ile imzaladık.
 • FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’nde yer aldık.
 • 3-14 Aralık tarihlerinde Polonya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 24. Taraflar Konferansı’nda (COP24) yer aldık.
 • Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi (DJSI)’nin Gelişmekte Olan Piyasalar kategorisine bu yıl da yer aldık.
 • Enerji ve altyapı sektörlerinden kurumsal müşterilerin en güncel konular hakkında bilgilendirildiği 5.Sürdürülebilirlik ve Risk Yönetimi Çalıştayı’nın ev sahipliğini üstlendik.
 • 2018 CDP İklim Değişikliği ve 2018 CDP Su raporlarını yayınladık.
 • Bloomberg Finansal Hizmetler Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne Türkiye’den dahil edilen ilk ve tek şirket oldu.
 • FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’nde yer aldı.
 • Tüm çalışanlar için zorunlu Cinsiyet Eşitliği Eğitim Programı’nı hazırladı.
 • Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi (DJSI)’nin Gelişmekte Olan Piyasalar kategorisine bu yıl da seçildi.
 • 5.Sürdürülebilir Finans Forumu sponsorlarından birisi oldu.
 • Enerji ve altyapı sektörlerinden kurumsal müşterilerin en güncel konular hakkında bilgilendirildiği 3.Sürdürülebilirlik ve Risk Yönetimi Çalıştayı’nın ev sahipliğini üstlendi.
 • CPLC tarafından Washington D.C.’de gerçekleştirilen, CPLC Üst Düzey Toplantısı’na katıldı ve 2016-2017 Karbon Fiyatlandırması Liderlik Raporu’nda yer aldı.
 • 2016 Sürdürülebilirlik Raporumuzu yayınladı ve Sürdürülebilirlik Yönetimi, Paydaş Katılımı Prosesi ve Önceliklendirme Analizi, toplam enerji tüketimi, toplam su tüketimi, toplam sera gazı emisyonu, sera gazı yoğunluğu, sera gazı azaltımı, iş seyahatleri, yenilenebilir enerji yatırımlarında yenilenebilir enerji portföyü ve sera gazları azalımı, Çevresel Etki Değerlendirme prosedürü, 2016 yılındaki toplumsal yatırım tutarları ve toplumsal yatırımlar önceliklendirme analizi başlıklarında sınırlı güvence aldı.
 • 2017 CDP İklim Değişikliği ve 2017 CDP Su raporlarını yayınladı.
 • IFC ile Türkiye’de ilk kez konut ipoteğine dayalı, “Yeşil Mortgage” projelerini destekleyecek anlaşma imzaladı.
 • EBRD ile “Yeşil Mortgage” projelerini destekleyecek ipotek teminatlı menkul kıymet anlaşmasına imza attı.
 • Kadın Yöneticiler İnsiyatifi’nin, odak noktalarının belirlendiği ve görev dağılımının yapıldığı  4. toplantısını düzenledi.
 • Finansal İstikrar Kurulu’nun (FSB) iklim değişikliği bağlantılı finansal raporlama üzerine çalışması için kurduğu TCFD’yi Michael Bloomberg’in daveti üzerine desteklediğini açıkladı.
 • Karbon Fiyatlaması Liderlik Platformu’na (Carbon Pricing Leadership Coalitin) üye oldu.
 • BNY Mellon tarafından düzenlenen Making the Change etkinliğinde Cambridge Üniversitesi, Oxford Üniversitesi ve Londra Ekononmi Okulu’nun da kendi çalışmalarını paylaştığı panelde Önceliklendirme ve Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) trendleri hakkında bir sunum yaptı.
 • Kurucu üyeleri arasında yer aldığımız Entegre Raporlama Türkiye Ağı’nın lansmanı Şubat 2017’de Borsa İstanbul’da düzenlenen bir Gong Töreni ile gerçekleşti.
 • Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmes Prensipleri (UN WEPs) tarafından hazırlanan Cinsiyet Eşitliği Analizi Aracı çalışmasına dahil olan pilot şirketlerden biri oldu ve Mart ayında New York’ta düzenlenen WEPs Yıllık toplantısı’nda söz konusu araca ilişkin tecrübelerini paylaştı.
 • 2015 yılında kasınların sosyal ve ekonomik açıdan güçlenmelerine destek olmak amacı ile kurulan Kadın Komitesi’nin adını, kapsayıcılığını genişleterek Cinsiyet Eşitliği Komitesi olarak değiştirdi.
 • Genel Müdürümüz Sn. Ali Fuat Erbil’in de Kurucu Üyeleri arasında yer aldığı %30 Kulübü Türkiye’nin lansmanı Mart 2017’de Borsa İstanbul’da düzenlenen bir Gong Töreni ile gerçekleşti.
 • Avrupa İş ve Finans Ödülleri tarafından 2017 yılının Türkiye’nin En Sürdürülebilir Bankacılık CEO’su Ödülü’ne layık görüldü.
 • 2017 CDP Su Programı’nda dünya genelinde A listesine giren tek finans kuruluşu olduk
 • Sürdürülebilirlik yaklaşımı ve performansıyla çevresel, sosyal ve yönetim kriterlerine göre değerlendirilerek Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer almaya hak kazandı.
 • Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Modeli’nin (ÇSEDM) limitini 20 milyon ABD Doları’ndan 10 Milyon ABD Doları’na indirdik.
 • Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla, katılımcıların, her türlü teknik altyapısı bulunan fiziki ofis imkânlarından faydalanabildiği “Garanti BBVA Partners Girişim Üssü”nü hizmete açtık.
 • Kadınların güçlenmesini ve finansal okuryazarlığının artırılmasını hedefleyen KALP – Kadınlar Platformu adı altında bir Facebook sayfası bir hayata geçirdik ve ilk yılında 50.000’in üzerinde takipçiye ulaştık.
 • 7 farklı belediye ile iş birliği yaparak 2.931 kadına finansal okuryazarlık seminerleri ve başlangıç seviyesinde girişimcilik dersleri verdik.
 • Türkiye'deki toplam kurulu rüzgâr gücü kapasitesinde tüm bankalar arasındaki payımızı %32 seviyesinde koruduk.
 • Engelsiz Bankacılık Projesi kapsamında, kapsamlı video ve uygulamalardan oluşan “İşaret Dili” online eğitim programını devreye aldık.
 • Üst yönetimde cinsiyet eşitliğini sağlamaya katkı sağlamak üzere Kadın Yöneticiler İnisiyatifi'ni kurduk.
 • Sürdürülebilirlik yaklaşımı ve performansıyla çevresel, sosyal ve yönetim kriterlerine göre değerlendirilerek Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer almaya hak kazandı.
 • DJSI’nın Gelişmekte olan Piyasalar kategorisinde listelenen (DJSI – Dow Jones SustainabilityTM Emerging Markets Index) tek Türk şirketi oldu.
 • Performans Derecelendirmesi'nde en yüksek grup (band) olan A bandında yer alarak CDP Küresel Liderler Raporu’na dâhil olan tek Türk şirketi oldu. Bu kapsamda CDP 2015 İklim Performans Liderliği ödülünü de almaya hak kazandı.
 • CDP bünyesinde iklim değişikliği stratejilerini açıklayan şirketlerin yer aldığı “Karbon Saydamlık Liderlik Endeksi” içinde yer alan şirketler arasında en yüksek puanları alarak endeksin en üst %10’luk grubuna dâhil olan 5 şirketten biri oldu. Bu başarısının sonucunda "CDP 2015 Türkiye İklim Saydamlık Liderliği" ödülünü almaya hak kazandı.
 • Su kıtlığı konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla, CDP Su Programı ana sponsorluğunu üstlendi ve ilk CDP Su Raporunu yayınladı.
 • Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadelesine katkıda bulunmak ve kuraklık gibi risklere çözüm getirmek amacı ile 2015 yılı ilk çeyreğinde “Tarım Sulama Sistemleri Kredisi”ni sundu.
 • BM Kadın Birimi tarafından başlatılan ve kadın hakları ve cinsiyet eşitliğine erkeklerin desteğini vurgulayan dayanışma kampanyası “HeforShe” inisiyatifini destekledi.
 • Kadınların sosyal ve ekonomik güçlenmesine katkıda bulunmak için Kadın Komitesi’ni kurdu.
 • Dünyanın farklı yerlerinde çalışan üst düzey iş kadınlarını bir araya getirmeyi hedefleyen bir network organizasyonu olan Professional Women’s Network’e (PWN) üye oldu.
 • ISO14001 sertifikalı ÇYS’ye dâhil olan hizmet noktalarının sayısını 1.013 merkeze çıkararak, çalışanlarının %100’ünü kapsadı.
 • BMKİS’nin Karbon Fiyatı konusunda İş Dünyası Liderlik Kriterleri’ni imzalayan ilk Türk Bankası oldu.
 • Yatırım alma ve büyüme potansiyeli olan KOBİ’lerin ve her ölçekten ve sektörden erken aşamadaki girişimlerin mentorluk ve finansman desteğine ulaşabildiği Garanti BBVA Partners girişim hızlandırma programı, melek yatırımcılardan oluşan bir yatırımcı ağı (BUBA) ve bir bankanın bir araya geldiği ilk platform oldu.
 • Kadın girişimcilerin tedarik zincirinde yer almalarını hedefleyen küresel bir kuruluş olan “WeConnect International”a üye olan ilk Türk bankası oldu.
 • ODTÜ Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldız Ecevit ile birlikte Kadın girişimciliği konusundaki çalışmalara yön vereceğine inandığımız, kadın girişimcilerin tanımlanmasına yönelik “Kadın Girişimciler Araştırmasını” gerçekleştirdi.
 • Türkiye’nin G20 başkanlığı kapsamında, ilk defa oluşturulan W20 inisiyatifinin ana destekçisi oldu.
 • Sürdürülebilirlik yaklaşımı ve performansıyla çevresel, sosyal ve yönetim kriterlerine göre değerlendirilerek Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer almaya hak kazandı.
 • Sürdürülebilirlik yaklaşımı ve performansıyla çevresel, sosyal ve yönetim kriterlerine göre değerlendirilerek Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer almaya hak kazandı.
 • 2013 yıl sonuna kadar 18 aylık dönemi kapsayan sürdürülebilirlik raporunu, Küresel Raporlama İnisiyatifi’nin (GRI) yeni G4 Sürdürülebilirlik Raporlama Kılavuzuna göre “Kapsamlı” seçeneğiyle hazırlayarak yayınlayan Türkiye’de ilk banka oldu.
 • Karbon Saydamlık Projesi’nin (CDP) Türkiye İklim Saydamlık Liderliği Endeksi’nde değerlendirmeye katılan 42 şirket arasında en yüksek puanı alarak, “CDP 2014 Türkiye İklim Saydamlık Liderliği” ödülüne layık görüldü.
 • Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) Yeşil Ofis Programı’nı (Green Office) Genel Müdürlük’te başarıyla tamamlayarak, WWF-Türkiye’den Yeşil Ofis Diploması’nı almaya hak kazanan ilk Türk bankası oldu.
 • WWF Yeşil Ofis Programı’na 6 yeni bina dahil edildi.
 • Çevre Yönetim Sistemi’ne dahil olan hizmet noktalarının sayısını 605’e çıkarıldı.
 • Birleşmiş Milletler’in “Kadının Güçlenmesi Prensipleri”ne imza atan ilk Türk bankası oldu.
 • Sera gazı emisyonlarını ve iklim değişikliği stratejisini 5. kez açıkladığı Güneş enerjisi sistemleri ile lisanssız elektrik üretimi, yatırım ve finansman süreci konularında bilincin arttırılması amacıyla 4 adet eğitim videosu yayınlandı.
 • Engelsiz Bankacılık Projesi kapsamında, talep eden çalışanlarımızın kullanımına yönelik kapsamlı video ve uygulamalardan oluşan “İşaret Dili” online eğitim tasarımı tamamlandı. 2015 yılında kullanımı planlandı.
 • 2014 yılı Ekim ayında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın önderliğinde, Garanti BBVA desteği ile engelli bireylerin iş yaşamına katılımını artırmayı hedefleyen “İşe Katıl Hayata Atıl” projesi başladı.
 • “İş dünyası-üniversite” işbirliğini artırmak amaçlı, Marmara Üniversitesi Almanca İşletme Bölümü ile ortak işbirliği anlaşması imzalandı. 2014 yılında hayata geçen proje ile zorunlu dönemlik ders müfredatı oluşturuldu ve Banka yöneticilerince gönüllü eğitim desteği sağlandı.
 • Finansman arayışı olan girişimciler ile yüksek büyüme potansiyeline sahip girişim arayışında olan melek yatırımcıları bir araya getiren BUBA1, Garanti BBVA stratejik ortaklığı ile faaliyete başladı.
 • Sürdürülebilir Kalkınma Derneği tarafından geliştirilen “Binalarda Enerji Verimliliği” manifestosunu imzaladı.
 • Çevre Yönetim Sistemi’ne dahil olan hizmet noktalarının sayısını 260’a çıkardı.
 • Kredilendirme faaliyetlerinde görev alan çalışanları için Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi hakkında bir e-öğrenme programı başlattı.
 • Sürdürülebilirlik Raporu için GRI (Küresel Raporlama Girişimi) tarafından A seviyesi ile değerlendirilen ilk Türk bankası oldu.
 • World Finance Magazine tarafından “Sürdürülebilirlik Konusunda Türkiye’nin En İyi Bankası” olarak adlandırıldı.
 • IAIR2 tarafından “Sürdürülebilirlik Konusunda Avrupa’nın En İyi Bankası” ödülüne layık görüldü.
 • Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi’nin (IIRC) pilot programına katıldı.
 • 2013 yılı Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonları için ilk kez dış denetim güvencesi aldı.
 • Proje ve Satın Alım Finansmanı Birimi bünyesinde tam zamanlı bir “Sürdürülebilirlik Ekibi” kurdu.
 • Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne (United Nations global Compact) imza attı.
 • Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’ne (SKD) Türkiye’den üye olan ilk banka oldu.
 • Karbon Saydamlık Projesi’nin Türkiye ofisi tarafından performans dalında projeye yanıt veren 32 şirket arasında en yüksek puanı alarak “Karbon Performansı Liderliği” ödülünü aldı.
 • WWF Yeşil Ofis Programı’na katıldı.
 • ÇevreYönetimSistemi ve Çevre Politikası’nı oluşturdu.
 • ISO 14001 sertifikası ile Türkiye’de Çevre Yönetim Sistemi’ni en geniş kapsamda ve en fazla binada işleten banka unvanını kazandı.
 • Kadın girişimcilere temel işletme, yönetim ve pazarlama konularında uzmanlık bilgisi vermeyi hedefleyen Kadın Girişimci Yönetici Okulu Eğitimlerine başlandı.
 • İşletme sahibi kadınlara hizmet veren bankaları bir araya getiren en büyük ağ olarak, iş yaşamına katılan kadın sayısını artırmak üzere çalışan Global Banking Alliance for Women’a (GBA) Türkiye’den üye olan ilk banka oldu.
 • Investors in People (IIP – İnsana Yatırım Yapanlar) sertifikasını “Altın” kategorisinde Türkiye’den almaya layık görülen ilk ve tek kurum oldu.
 • Bütün Banka personeline açılan Sürdürülebilirlik E-Öğrenme Programı’nı devreye aldı.
 • Atık yazıcı kartuşlarının bertarafı için “HP GezegenOrtaklığıProgramı”na katıldı.
 • Yöneticiler Zirvesi ve Gelecek Toplantıları’nın karbon nötr düzenlenmesine karar verdi.
 • Engelli müşterilerin finansal hizmetleri ulaşımını kolaylaştırmak için girişimlerde bulundu.
 • Çevre dostu tedarik zinciri için ilk girişimi tedarikçi sözleşmelerine Garanti BBVA Çevre Yönetim Sistemi’ne tam uyum konusunda bağlayıcı madde ekleyerek başlattı.
 • Garanti BBVA’nın İstanbul’daki personel servislerinin yakıt tüketimini azaltmayı öngören Rotaban projesini uygulamaya aldı.
 • Engelli müşterilerin bankacılık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar başlattı.
 • Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) üyesi oldu.
 • Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI) üyesi oldu.
 • Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Sistemi’ni kurdu.
 • Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Sistemi’ni kurdu.
 • Mevzuat, pazarlama, satış konulardaki gelişmelerin uzmanlar tarafından anlatıldığı, örnek ve uygulamalarla zenginleştirilmiş seminerler dizisi KOBİLGİ Toplantıları’nı düzenlemeye başladı.
 • Kültür ve sanata desteğinin önemli bir kilometre taşı olarak “SALT” isimli kültür kurumunu kurdu.
 • Karbon Saydamlık Projesi’nin 2011 yılındaki “CDP Global 500” raporuna girdi.
 • Türkiye’de faaliyette olan Rüzgar Enerjisi Santrallerindeki payı %40’a ulaştı.
 • Sera gazı emisyonlarını ve iklim değişikliği stratejisini ilk kez Karbon Saydamlık Projesi’ne (CDP) açıkladı.
 • Sürdürülebilirlik Komitesi’ni kurdu.
 • Proje bazlı yenilik platformu olan “Atölye”yi kurdu.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as